XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Przesłuchania konkursowe w bibliotece szkolnej

6 listopada 2023 r. w czytelni biblioteki szkolnej odbyły się przesłuchania w Konkursie Recytatorskim VIII Festiwalu Twórczości Zbigniewa Herberta.  Gościliśmy uczniów ze szkół podstawowych i średnich.  Wszystkich zebranych powitała pani dyrektor Bożena Gromadzka, życząc powodzenia w konkursie. Jury
w składzie: p. Iwona Tkacz - przewodnicząca, p. Nina Mędykowska, p. Hanna Adamkiewicz oceniało uczniowskie interpretacje poezji Zbigniewa Herberta. Ustalenie werdyktu nie było łatwe.  Uczestnicy recytowali wybrane przez siebie teksty z dużym zaangażowaniem  i starannością. 

Zwycięzcom konkursu gratulujemy!