XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

w XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Zbigniewa Herberta

w roku szkolnym 2021/2022

L.p.

Termin

Rodzaj zebrania

 

1.  

 

1.09.2021r.
(środa)
 

Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów klas pierwszych.

godz. 17.30 - spotkanie z Dyrektorem szkoły

godz. 18.00 - spotkanie z wychowawcami

 

1.09.2021r.

(środa)

 

Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów klas drugich.

godz. 18.00 - spotkanie z wychowawcami

godz. 19.00 - spotkanie z Dyrektorem szkoły

 

2.09.2021r.

(czwartek)

 

Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów klas trzecich po gimnazjum.

godz. 17.30 - spotkanie z Dyrektorem szkoły

godz. 18.00 - spotkanie z wychowawcami

 

2.09.2021r.

(czwartek)

 

Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów klas trzecich po szkole podstawowej.

godz. 18.00 - spotkanie z wychowawcami

godz. 19.00 - spotkanie z Dyrektorem szkoły

 

2.

 
11.10.2021r.

 (poniedziałek)

 

Zebranie - informacja na temat postępów w nauce - godz.18.00.

 

3.

 
22.11.2021r.

(poniedziałek)

 
Zebranie - informacja na temat postępów w nauce - godz.18.00.
 

4.

 
20.12.2021r.

(poniedziałek)

 

Zebranie - informacja na temat postępów w nauce - godz.18.00.

 

5.

 
21.02.2022r.

(poniedziałek)

 

Zebranie - podsumowanie wyników w nauce za I okres 2021/2022

- godz.17.30 w klasach I, II

- godz.18.30 w klasach III po SP i po gimnazjum

 

6.

 
28.03.2022r.

(poniedziałek)

 

Zebranie - informacja na temat postępów w nauce w klasach I, II, III oraz oceny przewidywane i zagrożenia w klasach III po gimnazjum - godz.18.00.

 

7.

 

30.05.2022r.

(poniedziałek)

 

Zebranie – informacja na temat postępów w nauce oraz oceny przewidywane i zagrożenia w klasach I, II, III.

Terminy wystawiania ocen śródrocznych/ końcoworocznych

 

I okres:

do 21. 01. 2022 r. – ostateczne oceny na I okres w dzienniku elektronicznym

 

II okres:

do 22. 04. 2022 r. – ostateczne oceny w klasach III po gimnazjum w dzienniku elektronicznym

do 17. 06. 2022 r. – ostateczne oceny w klasach I, II, III w dzienniku elektronicznym

 

Artykuły