XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Sekretariat

XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

ul. Fundamentowa 38/42
04-036 Warszawa

www.herbert99lo.edu.pl

sekretariat@herbert99lo.edu.pl

telefon: 226719927
fax: 226719927

Inspektor Ochrony Danych: Piotr Kopka

 

Rada Rodziców 

Konto Rady Rodziców przy XCIX LO : Bank Pekao S.A. XV O/Warszawa, 46 1240 2887 1111 0000 3389 3840

www Rady Rodziców
 

Samorząd Szkolny

www.herbert99lo.edu.pl/su

Artykuły