XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

KHSz

Klub Herbertowskich Szkół to stowarzyszenie, do którego należą szkoły noszące imię Zbigniewa Herberta. Zjazd Założycielski odbył się 22-23 lutego 2001 r. w Lublinie. Dyrektorzy placówek oświatowych przyjęli za cel Klubu integrację społeczności szkolnych wokół osoby Patrona i świata Jego wartości zawartego w twórczości poetyckiej oraz
organizację różnych imprez kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, propagujących twórczość Księcia Poetów Polskich. W Radzie Patronackiej Klubu Herbertowskich Szkół zasiedli m.in.: Minister Edukacji Narodowej – Katarzyna Hall, bliscy Poety - Katarzyna Herbert, Halina Herbert-Żebrowska, dr Rafał Żebrowski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezydenci Lublina i Słupska, profesorowie uniwersytetów lubelskich.
Szkoły członkowskie każdego roku organizują spotkania uczniów i nauczycieli, które są okazją do lepszego poznania się, zintegrowania. Zjazdom towarzyszą imprezy i konkursy przybliżające wychowankom „herbertowskim” twórczość Patrona.

Dotychczas odbyły się Zjazdy:
I – w Lublinie w 2001 roku (założycielski)
II – w Brzegu w 2001 roku
III – w Żorach w 2002 roku
IV – w Warszawie w 2002 roku (organizatorem była nasza Szkoła)
V – w Gdańsku w 2003 roku
VI – w Bełchatowie w 2004 roku
VII – w Żerkowie w 2005 roku
VIII – w Słupsku w 2006 roku
IX – w Częstochowie w 2007 roku
X  - we Wrocławiu  w 2008 roku
XI – we Wronkach w 2009 roku
XII – w Trzebiatowie w 2010 roku
XIII – w Słubicach w 2011 roku
XIV – w Białołęce w 2012 roku
XV – w Kołobrzegu w 2013 roku
XVI - w Siemianowicach Śląskich 2014 roku
XVII – w Lublinie w 2015 roku
XVIII - w Brzegu  w 2016 roku
XIX – w Warszawie w 2017 roku (organizatorem była nasza Szkoła)
XX – w Gdańsku w 2018 roku
XXI – w Słupsku w 2019 roku

XXII - w Warszawie w 2022 roku (organizatorem była nasza Szkoła)

               

      

Artykuły