XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Tak było - relacja z XXII Zjazdu Klubu Herbertowskich Szkół

na nowo ucz się świata jak joński filozof
smakuj wodę i ogień powietrze i ziemię

Zbigniew Herbert, Podróż

W nowych, popandemicznych realiach, wróciliśmy do tradycji integrowania się szkół noszących imię Zbigniewa Herberta. W dniach 20-22 października nasze Liceum zorganizowało XXII Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół. Uroczystość ta była połączona z obchodami 25. rocznicy istnienia XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta. Wydarzeniom tym przyświecał cytat z wiersza Zbigniewa Herberta „na nowo ucz się świata, jak joński filozof/ smakuj wodę i ogień powietrze i ziemię”.

20 października otwarto uroczystości Mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników o godzinie 9.30. Nabożeństwo w intencji szkolnej społeczności i Klubu Herbertowskich Szkół odprawił biskup diecezji warszawsko – praskiej Romuald Kamiński w koncelebrze ze związanymi z naszą szkołą księżmi – katechetami. Następnie uroczystości przeniosły się do siedziby XCIX LO przy ulicy Fundamentowej.

 

   

 

W sali gimnastycznej Dyrektor Bożena Gromadzka zainaugurowała celebrację święta szkoły powitaniem gości. Oprócz przedstawicieli szkół noszących imię Zbigniewa Herberta, swoją obecnością zaszczycili nas: przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pan Tomasz Waźbiński; dyrektor Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy, Pani Joanna Gospodarczyk; zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Praga- Południe, Pani Bożena Przybyszewska; wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Praga – Południe, Pani Bożena Manarczyk; wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pan Andrzej Jabłoński; przedstawiciel Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pan podpułkownik Mirosław Demediuk; przedstawiciele nauczycielskich Związków Zawodowych. Szczególnymi gośćmi uroczystości byli reprezentujący rodzinę Zbigniewa Herberta – Pan doktor Rafał Żebrowski, siostrzeniec Poety oraz Pani Maria Dzieduszycka, Prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta. Z wielką serdecznością Pani Dyrektor powitała również swoich kolegów – dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów.

 

   

Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół otworzył prezes klubu, Pan Wojciech Kalicki, wyrażając przekonanie, że zjazd „będzie niczym Herbertowska podróż: spotkanie z pięknem, dialogiem z ludźmi i powrotem do źródeł”.

 

 

Następnie odczytano listy: Marszałka Sejmu RP, Elżbiety Witek; Wojewody Mazowieckiego, Konstantego Radziwiłła, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika; Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Rafała Trzaskowskiego; Burmistrza dzielnicy Praga - Południe, Tomasza Kucharskiego; Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Aurelii Michałowskiej skierowane do uczestników Zjazdu Herbertowskich Szkół i społeczności XCIX LO. Pan Tomasz Waźbiński, w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego, uhonorował naszą szkołę medalem pamiątkowym Pro Mazovia, w uznaniu za wieloletnie zasługi i działalność na rzecz regionu.

 

        

 

List od Pani Katarzyny Herbert – żony Poety odczytała Pani Maria Dzieduszycka, Prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta. Wyraziła ona wdzięczność, że dzięki inicjatywom szkół Herbertowskich poezja Zbigniewa Herberta jest wciąż żywa, odczytywana na nowo trafia do serc i umysłów kolejnych pokoleń.

 

Siostrzeniec Poety, doktor Rafał Żebrowski wygłosił krótki wykład na temat wątku szkoły i nauczycieli w życiu i poezji Zbigniewa Herberta. Wreszcie złożył 25 – letniej już szkole życzenia, aby „posuwała się w lata z wdziękiem”.

 

 

Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia wręczenia medali nauczycielom XCIX Liceum Ogólnokształcącego oraz innych szkół – członków Klubu Herbertowskich Szkół.

Przedstawiciel Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odczytał list Prezesa Urzędu, Jana Józefa Kasprzyka wraz z decyzją uhonorowania medalami „Pro Patria” – w uznaniu za zasługi na rzecz kultywowania pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny - Pani wicedyrektor Agnieszki Zadrożnej oraz Pana Jarosława Przybysławskiego.

 

              

 

Z upoważnienia Ministra Edukacji i Nauki, Prezes Klubu Herbertowskich Szkół,  Pan Wojciech Kalicki, wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty oraz propagowanie twórczości Zbigniewa Herberta. Z uwagi na przerwę w zjazdach Szkół Herbertowskich, wręczono medale za rok 2020, 2021 i 2022.

     

Bardzo ważnym momentem uroczystości zjazdowych było ogłoszenie wyników konkursów inspirowanych twórczością Zbigniewa Herberta.

W czasie zjazdu miała miejsce gala finałowa XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”. Jego laureatom nagrody i dyplomy wręczyli: dr hab. Rafał Żebrowski, Pan Wojciech Kalicki oraz wiceprezes Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny, prof. Dariusz Król.

Pani Dyrektor Bożena Gromadzka wręczyła nagrody laureatom VII Festiwalu Zbigniewa Herberta, organizowanego przez nasze Liceum. Uczestnicy konkursu to autorzy prac plastycznych, fotografii inspirowanych poezją Patrona szkoły oraz młodzież recytująca poezję Zbigniewa Herberta.

   

       

    

W finale uroczystości przypomniana została 25-letnia historia XCIX LO w formie pisemnej oraz filmowej relacji z najważniejszych dla naszej placówki wydarzeń z ostatniego ćwierćwiecza.

Uroczystości na sali gimnastycznej zakończył spektakl słowno – muzyczny skomponowany z utworów poetyckich Patrona. Przygotowany on został przez Panie Iwonę Tkacz i Beatę Gościńską, a wzięli w nim udział uczniowie: Martyna Gurniewicz (3d2), Iwona Uljasz (4b1), Jan Mitsch (4c1), Kacper Pławny (4b1), Rafał Brzeziński (4b1),Rafał Sakiewicz (4b1), Adam Komoda (4b1), Maksymilian Giza (4b1).

 

Zwieńczeniem uroczystości ku czci Zbigniewa Herberta był przejazd delegacji Herbertowskich Szkół na Cmentarz Powązkowski, gdzie złożono wieńce na grobie Patrona.

    

   

 

Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół to nie tylko uroczystości upamiętniające Patrona, ale także integracja społeczności szkół noszących wspólne imię. W zjazdach uczestniczą dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół Herbertowskich i wspólnie spędzony czas sprzyja poznawaniu się, wymianie doświadczeń czy inspirowaniu się pomysłami. To także czas na pogłębianie wiedzy o Patronie i jego twórczości.

Dlatego w programie XXII Zjazdu znalazły się także atrakcje realizowane w piątek 21 października: zwiedzanie Belwederu, Łazienek Królewskich, Teatru Wielkiego, Pałacu Kultury i Nauki, warszawskiego Starego Miasta. Obejrzano także musical „Aida” w teatrze Roma. W sobotę 22 października uczestnicy zjazdu wysłuchali wykładu pracownika Instytutu Literatury, doktora Karola Hryniewicza, zatytułowanego „Zbigniew Herbert – poeta pamięci, współczucia, zdziwienia. Nauczyciele postawy wyprostowanej”. Kolejnym punktem zjazdu był wyjazd do Otwocka, złożenie wieńca na grobie Pani Haliny Herbert – Żebrowskiej, siostry Poety. Spotkanie społeczności Herbertowskich Szkół zakończyło wspólne zwiedzanie Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim oraz spacer w parku pałacowym.

Opracowała Halina Kwiatkowska