XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Czy diabeł może stać się aniołem?

Czy diabeł może stać się aniołem? – o jasełkach 2024

4 stycznia 2024 r. mogliśmy obejrzeć szkolne jasełka. Wzięła w nich udział dużangrupa nauczycieli i uczniów – w sumie 31 osób. Na scenie zaobserwowaliśmynw kolejnych 4 aktach proces nawrócenia jednego z diabłów, który ostatecznienstał się aniołem. To ta grupa dominowała w tym roku w jasełkach. Tworzyli jąnAniołowie dorośli, którzy przygotowali świat na przyjście Jezusa (w te role wcieliły się Panie Profesor: Hanna Adamkiewicz, Monika Bojko, Magdalena Górka), ale towarzyszyły im także chętne do pomocy Aniołki – dzieci (Ola Iwan, Kinga Woźniak, Julia Żukowska z IIf2 i Gabrysia Kotarska z IIIf), które ostatecznie zostały zgubione w tzw. strefie niczyjej, gdzie spotykały Diabełka (Pani Profesor Agnieszka Stachura – Pawłowska). Okazał się pomocny i wskazał drogę zgubionym, za co otrzymał ogromną burę od starszego kolegi Boruty (Pan Profesor Rafał Maćkowiak), a potem samego Lucyfera (Pan Psycholog Igor Siedlecki) i ostatecznie został wyrzucony z piekła i poturbowany. Trafił pod opiekuńcze skrzydła Pasterzy, którzy zaopiekowali się nim, nakarmili, opatrzyli rany i przyjęli do swojej ekipy (Panie Profesor: Monika Przerada, Natalia Rostkowska, Beata Gościńska i pan Adam Gościński). Kolejna scena miała miejsce w pałacu Heroda (Pan Profesor Jarosław Przybysławski), który zmęczony dbaniem o swoją urodę, musiał przeprowadzić stresującą rozmowę ze Śmiercią (Pani Profesor Anna Zawadzka), która powiadomiła go o nadchodzącej za godzinę chwili zakończenia żywota, ale też o narodzeniu Zbawiciela, który zagraża władzy Heroda. Nie pomogła świta Heroda (Jan Koszalski, Jędrzej Kawa, Patryk Kęcik, Bartosz Siejbik z klasy IIIa). Śmierć musiała niestety na chwilę zająć się swoją pracą w szpitalu, co dało Herodowi możliwość działania. Z pomocą przybyły mu siły nieczyste – Diabeł Lucek (Pani Profesor Anna Piekarska) i Diablica Hela (Pani Profesor Agnieszka Suchodolska), którzy za podpisanie cyrografu podpowiedzieli, że dobrym rozwiązaniem jest zgładzenie nowo narodzonego Króla. Herod oczywiście nie uniknął śmierci, ale duszę zaprzedał diabłom. Dzieciątko Jezus otoczone opieką rodziców - Maryi (Julia Wiącek IId1) i Józefa (Daniel Lipiński IIId1) oraz sztabu dużych i małych Aniołków, a także Pastuszków i trzech Króli (Jędrzej Nowotka, Tomasz Kaczyński, Mateusz Koćmierowski IVa) przyprowadzonych do Betlejem przez życzliwego Żyda (Pan Profesor Krzysztof Pochwicki), ale przede wszystkim dzięki pomocy nawróconego Diabełka, który skutecznie podpowiedział, jak wygrać z diabłami (wystarczyło użyć wody poświęconej przez Dzieciątko Jezus), udało się pokonać zło. Za tę pomoc Diabełka nagrodzili Archaniołowie (Panie Dyrektor: Agnieszka Zadrożna i Teresa Frelich), którzy zostali wezwani z Nieba, by pomóc w walce z siłami nieczystymi. Gdy przybyli, te już nie były groźne, dzięki interwencji zjednoczonych sił wszystkich przybyłych oddać cześć Jezusowi. Nagrodzili Diabełka skrzydłami anielskimi, które były dowodem przyjęcia do braci anielskiej.

Zarówno nauczyciele jak i uczniowie zagrali perfekcyjnie, mimo że zadanie nie było łatwe. Jednak każdy z pedagogów i uczniów dał z siebie wszystko i nadał swojej postaci wyraziste rysy, dzięki czemu zapamiętamy na długo naszych aktorów. Warto dodać, że przedsięwzięcie nie udałoby się , gdyby nie narrator (Amelia Baran z IIIa), czy sufler (Pani Profesor Elżbieta Izdebska), ale też osoby wspierające przedstawienie – Pani Profesor Małgorzata Truszczyńska (stroje Pastuszków), Pan Profesor Wojciech Marcinkiewicz (nagłośnienie) i oczywiście najważniejszy opiekun projektu Pani Dyrektor Bożena Gromadzka.