XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Zajęcia na strzelnicy

W grudniu (już) minionego roku, uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach na strzelnicy ZKS Warszawa (ul. Marymoncka 42); to duży, profesjonalny obiekt zapewniający instruktorów o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu.
Zajęcia spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem, dla większości uczniów było to pierwsze zetknięcie w tzw. realu z prawdziwą bronią (strzelano z karabinka sportowego/kbks). Zajęcia zorganizował oraz nadzorował ich przebieg Pan Krzysztof Pochwicki, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa. Warto wiedzieć, że w sierpniu 2022 roku podpisano rozporządzenia zmieniające dotychczas obowiązujące podstawy programowe w zakresie EDB.
Od września 2022 roku, oprócz wiedzy teoretycznej dotyczącej obronności, wszyscy uczniowie szkół średnich mają przejść elementarne szkolenie strzeleckie (nauka posługiwania się bronią, strzelania). W XVIII w., w krajach zachodnich, kandydat na żołnierza posiadał elementarne przygotowanie wojskowe - podstawy musztry, znajomość fechtunku - nabyte w okresie szkolnym. Całość była podbudowana ćwiczeniami fizycznymi oraz wsparta wychowaniem patriotycznym i obywatelskim realizowanym w ramach takich przedmiotów jak: wychowanie moralne, historia, geografia, literatura i język narodowy. Zajęcia o charakterze wojskowym stanowiły integralną część szkolnych programów nauczania już na poziomie większości szkół elementarnych. Obszar ten został w Polsce nie tyle zaniedbany, co wręcz porzucony.