XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

XII Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie

Uprzejmie informujemy, że 7 grudnia 2023 r. w godz. 14.30-16.30 w XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta organizujemy XII Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie, odbywający się w ramach programu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE) na rok 2023.

Serdecznie zapraszamy młodzież warszawskich szkół ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji konkursu, który ma na celu pogłębianie zainteresowań kinem wśród młodzieży, kształcenie nawyku uczestnictwa w kulturze, kształtowanie świadomego odbioru mediów oraz wrażliwości estetycznej i etycznej.

Konkurs ma charakter dwuetapowy: w pierwszej części trzeba napisać test z wiedzy o filmie (lista zagadnień w regulaminie), a w drugiej – wypowiedź związaną z obejrzanymi fragmentami filmowymi.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pisemnej deklaracji podpisanej przez nauczyciela – opiekuna wraz z załącznikiem 1a/1b do karty zgłoszenia podpisanym przez pełnoletniego uczestnika, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – jego rodzica/opiekuna prawnego na adres szkoły (zob. regulamin konkursu będzie dostępny na stronie szkoły):

XCIX Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Zbigniewa Herberta
ul. Fundamentowa 38/42
04-036 Warszawa
tel./fax 022 671 99 27
sekretariat@herbert99lo.edu.pl
http://www.herbert99lo.edu.pl/

W kwestii pytań dotyczących konkursu proszę się zwracać do p. Moniki Bojko – m.bojko@herbert99lo.edu.pl