XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Szkoła Mistrzostwa Językowego

Fundacja Języka Polskiego realizowała projekt edukacyjny dotyczący współczesnej polszczyzny, do którego
zaprosiła uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych. Wzięli w nim udział uczniowie klasy 2b naszego Liceum.
16 czerwca miał miejsce finał projektu, w czasie którego młodzież zaprezentowała autorskie wystąpienia
publiczne na temat ciekawych zjawisk w języku i komunikacji, tj. perswazja i manipulacja, komunikacja
niewerbalna, wypowiedziach nie wprost czy języku młodzieży na Messengerze. Młodzi badacze wykazali
się przenikliwością, spostrzegawczością i talentem oratorskim. Gratulacje!

Projekt finansowany był ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.