XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa – Berlin

15 czerwca 2018 r. (piątek)  w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej na ul. Szczęśliwickiej odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu  Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa – Berlin.

W spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy projektu z Warszawy i Berlina oraz zaproszeni goście – przedstawiciele władz Warszawy, nauczyciele szkół warszawskich. 

Podczas konferencji przypomniano założenia projektu oraz zaprezentowano efekty pracy projektowej, w tym publikację, która zawiera spostrzeżenia uczestników po wizytach w szkołach partnerskich, a także prezentuje przeprowadzenie w szkołach kampanii społecznej dotyczącej wielokulturowości.  Spotkanie zakończyło się prezentacją tych kampanii przez poszczególne szkoły z Berlina i Warszawy.

Udział w projekcie był ciekawym doświadczeniem dla szkoły, nauczycieli i uczniów.

 

W projekcie trwającym od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r. wzięli udział wymienieni poniżej nauczyciele:

w roku szkolnym 2016/2017

p. Hanna Adamkiewicz

p. Marcin Kozera

p. Izabela Wiśniowska

p. Agnieszka Zadrożna

w roku szkolnym 2017/2018

p. Marcin Kozera

p. Barbara Nowakowska

p. Justyna Połacieniec

p. Agnieszka Zadrożna

koordynator projektu – p. Grażyna Jaroszuk


KONFERENCJA

15 czerwca 2018 r. (piątek) w godz. 9.00-14.30 w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej na ul. Szczęśliwickiej 40, aula A, gmach C odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa – Berlin.

Wydarzenie jest organizowane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z partnerami projektu Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa – Berlin realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne. Rejestracja uczestników rozpoczyna się o godz. 8.30.

Wśród prelegentów i uczestników konferencji znajdą się m.in. przedstawiciele Senatu Berlina, a także dyrektorzy i nauczyciele ze szkół partnerskich zainteresowani kontynuacją współpracy w dziedzinie edukacji. W związku z tym, będzie to również znakomita okazja do zaplanowania współpracy bilateralnej z berlińskimi szkołami, realizowanej np. w ramach projektów akcji KA1 lub KA2 finansowanych ze środków programu ERASMUS+.

W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane rezultaty Projektu, którego celem było przygotowanie nauczycieli do efektywnej pracy z uczniami cudzoziemskimi/uchodźczymi oraz pracy z uczniami w zakresie przygotowania do życia w różnicującym się społeczeństwie, w tym kształtowanie postaw otwartości i tolerancji.

Szczegółowe informacje o Projekcie znajdują się na stronie Biura Edukacji w zakładce Projekty Europejskie/ Programy edukacyjne i młodzieżowe.

Zgłoszenie udziału w konferencji proszę przesyłać na adresy: ext.m.czapla@um.warszawa.pl i ext.kkrystman@um.warszawa.pl

Osobą odpowiedzialną za organizację konferencji jest p. Małgorzata Mochtak: mmochtak@um.warszawa.pl tel. 224433557, 519047439.

Nagranie konferencji znajduje się na stronie Urzędu m.st. Warszawy: https://um.warszawa.pl/waw/wcies/erasmus 


Goście z Berlina w naszej szkole

W dniach 12-16 lutego 2018 roku odbyła się kolejna wizyta nauczycieli z Berlina w warszawskich szkołach w ramach projektu Erasmus+.

Pierwszego dnia wszyscy odbyliśmy szkolenie „Jak zorganizować kampanię społeczną?”

Kolejny dzień to wizyta w naszej szkole, gdzie obserwowaliśmy zajęcia  koła języka japońskiego prowadzonego przez p. Justynę Połacieniec - Obyczaj parzenia herbaty. Wszyscy byliśmy zainteresowani i zauroczeni bogactwem obyczaju parzenia herbaty w Japonii.

Następnie obserwowaliśmy warsztaty Loesje, w których  uczestniczyła klasa 1F1. Była to nauka wspólnego tworzenia hasła, powiedzenia,  np. „Za długie mam myśli na krótki spacer”, „Transport publiczny, czekam aż zaczniemy narzekać na teleportację”

W dalszej części dnia obserwowaliśmy przykład zajęć pozalekcyjnych  - koła historycznego prowadzonego przez  p. Jacka Murawskiego - podczas których poznaliśmy historię Warszawy w skrócie. Skąd pochodzi nazwa Warszawa, jaki jest hejnał Warszawy i wiele innych historyjek związanych ze Stolicą.

Zajęcia okazały się bardzo interesujące, pełne humoru ale i wiedzy.

W środę gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 377, gdzie obserwowaliśmy lekcję języka rosyjskiego poświęconą ćwiczeniu słownictwa z tematu jedzenie. Uczniowie ćwiczyli struktury leksykalne a jednocześnie przygotowywali sałatkę. Później uczestnicy - podzieleni na grupy – uczestniczyli  w grze miejskiej. Poznawali ważne miejsca Targówka, poszukiwali znaków miłości.

W czwartek gościła nas Szkoła Podstawowa  nr.  221. Obserwacja zajęć w poszczególnych klasach była bardzo ciekawa. Zaczynając od klasy powitalnej, gdzie dzieci uczą się języka polskiego, przez lekcję o stolicach państw, z których pochodzą uczniowie. Uczestniczyliśmy w godzinie wychowawczej,  podczas której uczniowie rozmawiali na temat wielokulturowości. Interesujące były zajęcia z programowania prowadzone z dziećmi w wieku 7 lat przy użyciu ozobotów.

W piątek uczestniczyliśmy w warsztatach w Muzeum Polin, gdzie tematem zajęć była wielokulturowość. Po zajęciach zwiedzaliśmy Muzeum. 


Wizyta w Berlinie

 W dniach 20 – 24 listopada 2017 roku nauczyciele z warszawskich szkół  w ramach projektu odbyli wizytę w szkołach berlińskich. 

Spotkania miały na celu obserwację zajęć, wymianę doświadczeń nauczycieli polskich i niemieckich. W wielu sytuacjach występowały podobieństwa, ale też zauważalne były różnice. System edukacji w Berlinie (każdy land może tworzyć własny system edukacji)  różni się od systemu polskiego.  Funkcjonowanie szkół też jest różne w stosunku do polskich szkół na każdym poziomie, organizacja zajęć lekcyjnych, przerwy między lekcjami, zasady wprowadzane w szkołach.  

20 listopada zostaliśmy zapoznani z berlińskim systemem edukacji oraz odbyliśmy warsztaty dotyczące wielokulturowości.

W kolejnych dniach odwiedziliśmy poszczególne szkoły:

- 21 listopada byliśmy w  Katharina- Heinroth - Grundschule,

- 22 listopada odwiedziliśmy Schiller - Gymnasium,

- 23 listopada 2017 r. gościliśmy w Robert- Jungk- Oberschule.

Wizyta była bardzo udana, dzięki dobrej organizacji i  życzliwości szkół nas goszczących. Każdy z uczestników mógł wzbogacić swój warsztat pracy obserwując ciekawe zajęcia lekcyjne. W wolnym czasie mogliśmy podziwiać, poznawać  jedno z największych europejskich miast – Berlin.


W dniach 16 – 20 października gościliśmy partnerów projektu w Warszawie.

W naszej szkole 17 października w godzinach 9.00-14.00 odbyło się spotkanie „Job shadowing”.

      
    

W spotkaniu brali udział nauczyciele ze szkół berlińskich i warszawskich, którzy są uczestnikami projektu. Podczas spotkania nauczyciele zwiedzili naszą szkołę, zapoznali się z warunkami i metodami pracy.

Goście uczestniczyli w dwóch lekcjach: geografii i wiedzy o społeczeństwie.

Tematem pierwszej z nich, prowadzonej przez panią Adrianę Marczyńską było Zróżnicowanie rasowe i językowe ludności świata, natomiast pan Marcin Kozera przygotował lekcję w języku angielskim Hejt STOP  na temat mowy nienawiści obecnej na stronach portali społecznościowych.

 Po obserwacji lekcji nastąpiło ich omówienie oraz odbyło się spotkanie z Panią Dyrektor, na którym zaprezentowano dotychczasowe działania szkoły w zakresie różnorodności kulturowej. Pani Justyna Połacieniec, nauczycielka języka angielskiego, przedstawiła je w formie prezentacji multimedialnej. 


Czas trwania projektu - 1.09.2016 - 31.08.2018

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Tytuł projektu

Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin

Projekt realizowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.  

Realizatorzy projektu /strona polska/

Miasto stołeczne Warszawa

Szkoły, do których uczęszczają uczniowie cudzoziemscy:

 •  Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej
 • Gimnazjum nr 141 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
 • XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

Samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli:

 • Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Uczelnia pedagogiczna:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej

 

Realizatorzy projektu /strona niemiecka/

Berlin - reprezentowany przez Senat Berlina, Departament ds. Edukacji, Młodzieży i Nauki (Partner projektu)

Szkoły, do których uczęszczają uczniowie cudzoziemscy:

 • Schiller-Gymnasium
 • Robert-Jungk-Oberschule
 • Katharina-Heinroth-Grundschule

Organizacje pozarządowe:

 • EBB Europaberatung GmbH
 • Eine Welt der Vielfalt Berlin e.V.

Cele projektu:

 1. podniesienie jakości (w tym efektywności) pracy nauczycieli w wielokulturowej klasie
 2. integracja uczniów cudzoziemskich/uchodźczych ze środowiskiem szkolnym
 3. przygotowanie studentów kierunków pedagogicznych do pracy w wielokulturowym środowisku szkolnym