XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

26. Festiwal Nauki

Dnia 22 września 2022 roku grupa uczniów z klasy 4F1 pod opieką Pani Natalii Rostkowskiej uczestniczyła w warsztatach laboratoryjnych pt. Ekologiczna energia z węgla, czyli o superwłasnościach superkondensatorów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia te odbywały się w ramach trwającego w Warszawie 26. Festiwalu Nauki. Na początku wysłuchaliśmy krótkiego wykładu wprowadzającego na temat zasad działania superkondensatorów oraz o ich praktycznych zastosowaniach – między innymi w pojazdach hybrydowych czy jako awaryjne źródło zasilania w systemach UPS. Następnie sami skonstruowaliśmy i przetestowaliśmy swój własny węglowy superkondensator. Wszyscy uczestnicy warsztatów jednomyślnie stwierdzili, że była to bardzo ciekawa i praktyczna lekcja.