XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

ZEBRANIE Z RODZICAMI 5 września 2022

ZEBRANIE Z RODZICAMI 5 września 2022 klasy drugie, trzecie i czwarte

KLASY DRUGIE I KLASY TRZECIE
O godz. 18.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich w wyznaczonych salach.

 

KLASY CZWARTE
O godz. 17.30 odbędzie się spotkanie z Panią Dyrektor Bożeną Gromadzką w sali gimnastycznej z rodzicami uczniów klas 4A1, 4B1, 4C1, 4D1, 4D2, 4E1, 4F1 – zostaną przekazane informacje o procedurach maturalnych. O godz. 18.00 rozpoczną się spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach.

 

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 5 września 2022 o godz. 19.30 w sali 22 – wybór Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023