XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

1% na XCIX LO

Współpracujemy ze Stołecznym Centrum Kultury i Sportu “HALS” -http://sckis-hals.pl/index.html

 

PROCEDURA PRZEKAZANIA 1% PODATKU:

W deklaracji PIT należy:

- W polu Numer KRS wpisać 0000148400.

- W polu Wnioskowana kwota wpisać kwotę 1% swojego podatku – XX zł, XX gr, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek w dół (np. Jeżeli obliczona kwota 1% podatku wynosi 23,84 zł, w rubryce Wnioskowana kwota należy wpisać 23,80 zł).

- W polu Cel szczegółowy1% wpisać ”XCIXLO

- W polu Wyrażam zgodę postawić w okienku X (gwarantuje to pełną identyfikację wpłat z tytułu darowizn 1% przekazywanych przez Urząd Skarbowy).

- W polu Informacje dodatkowe, poniżej pola Cel szczegółowy, można podać swój numer telefonu lub adres e-mail (to pole nie jest wymagane).

- Dodatkowo można złożyć w księgowości XCIXLO deklarację dokonania darowizny, zawierającą imię i nazwisko Darczyńcy oraz przekazywaną kwotę (podanie kwoty darowizny ułatwia przekazywania środków Szkole).

 

Zróbmy więcej dla XCIX LO

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz naszej Szkoły w ramach kolejnej edycji akcji „Twój 1% dla XCIXLO im. Zbigniewa Herberta”.

Pieniądze zebrane w ramach akcji 1% pozwolą udoskonalić pracownię komputerową w sprzęt, który w razie potrzeby będzie mógł być wypożyczany uczniom oraz książki do biblioteki szkolnej.

Darowanie 1% jest działaniem zgodnym z polskim prawem i stosowanym od ponad 10 lat.

· Aby skutecznie przekazać swój 1%, zeznanie podatkowe (PIT) musi być złożone w terminie.

 

· Kwota darowizny nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego.

 

· Państwo w zeznaniu wskazujecie organizację, którą chcecie obdarować, a Urząd Skarbowy przekazuje środki bezpośrednio na jej rachunek.

· Przekazany 1% nie pomniejsza Państwa dochodów osobistych, ani nie powiększa wysokości podatku do zapłacenia.

 

· Nie ponosicie Państwo żadnych kosztów związanych z przekazaniem 1%.

 

· Nie musicie Państwo wypełniać dodatkowych dokumentów, wystarczy uzupełnić cztery rubryki w deklaracji PIT oraz ewentualnie powiadomić Szkołę o dokonanej darowiźnie.

 

BARDZO WAŻNE: Nie możecie Państwo podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

Przekazanie 1% jest dobrowolne i to Państwo decydujecie o przeznaczeniu tej kwoty.

Nie jest naszym celem stwarzanie konkurencji dla innych ważnych potrzeb społecznych.

Uznajemy, że wszystkim organizacjom pożytku publicznego przyświecają szlachetne intencje, a o ich wsparciu decydują wyłącznie Darczyńcy.

Jak przekazać 1%?

Wystarczy w deklaracji PIT :

· W polu „Numer KRS” organizacji pożytku publicznego wprowadzić 0000148400.

· W polu „Wnioskowana kwota” wpisać kwotę 1% podatku ? XX zł, XX gr, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (PRZYKŁAD na zaokrąglanie w dół: jeśli obliczona kwota 1% podatku wynosi 23,84 zł, to w rubryce „Wnioskowana kwota” należy wpisać 23,80zł ).

· W polu „Cel szczegółowy 1%” należy wpisać „XCIX LOw WARSZAWIE”.

· W polu „Wyrażam zgodę” postawić X w okienku (to gwarantuje pełną identyfikację wszystkich wpłat z tytułu darowizn 1%, przekazywanych przez Urząd Skarbowy).

· W polu „Dodatkowe informacje”, poniżej pola „Cel szczegółowy 1%”, można podać numer telefonu lub adres mailowy (to pole nie jest obowiązkowe).

O wysokości uzyskanych środków i ich zagospodarowaniu szczegółowo poinformujemy Państwa na stronie internetowej naszej Szkoły.

Jak darowizna trafia do Szkoły?

Szkoła współpracuje ze „Stowarzyszeniem SCKiS HALS”. W zeznaniach PIT wprowadzamy numer KRS tego właśnie Stowarzyszenia (0000148400), zaś Stowarzyszenie przekazuje na konto Rady Rodziców XCIX LO zebraną kwotę, pomniejszoną o koszty administracyjne w wysokości 10% przekazanej przez Państwa sumy.

Twój 1% dla XCIX LO to ważna akcja Propozycję przekazania 1% na rzecz XCIX LO adresujemy do wszystkich osób, którym bliska jest poprawa warunków edukacji naszych dzieci.

Twój 1% dla XCIX LO wiele znaczy. Warto dziś dać naszej Szkole szansę, która zaprocentuje w przyszłości.