XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Kalendarz rekrutacji

KALENDARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMIN

DZIAŁANIE

od 16 maja (poniedziałek)

do 20 czerwca (poniedziałek)do godz. 1500

Składanie wniosków, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.   

                           

 

od 24 czerwca (piątek)

do 13 lipca (środa)

do godz. 1500

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

 

20 lipca (środa) 

 

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanychkandydatów niezakwalifikowanych.

 

od 21 lipca (czwartek)

do 27 lipca (środa)

do godz. 1500

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły.

Składanie wymaganych dokumentów:

  • oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w XCIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta (druk szkolny)
  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • kwestionariusza osobowego (druk szkolny)

28 lipca (czwartek)

do godz. 1400

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętychkandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

TERMIN

DZIAŁANIE

od 1 sierpnia (poniedziałek)

  do 3 sierpnia (środa)do godz. 15.00

 

Składanie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanymi przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

12 sierpnia (piątek)

 

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanychkandydatów niezakwalifikowanych.

od 16 sierpnia (wtorek)

do  18 sierpnia (czwartek)

do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

19 sierpnia (piątek)           do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętychkandydatów nieprzyjętych do szkoły.