XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Klasa 2f1 w Pracowni Biofizyki Uniwersytetu Warszawskiego

   W poniedziałek 30 października 2023 r. klasa 2F1 o profilu biologiczno-chemiczno-matematycznym pod opieką p. prof. Izabeli Wiśniowskiej uczestniczyła  w warsztatach polegających na oznaczeniu zawartości cukru w napojach ogólnie dostępnych w sklepach. Warsztaty odbyły się na Wydziale Fizyki w Pracowni Biofizyki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu Fizyka-Pasja-Społeczeństwo. Zajęcia zaczęły się od wykładu, w którym przypomniano właściwości promieniowania elektromagnetycznego, szczególnie światła widzialnego, zjawisko absorpcji oraz zależność koloru substancji od pochłanianej długości fali i budowy chemicznej. W części praktycznej młodzież wykonała pomiary krzywej odniesienia dla próbek glukozy o znanym stężeniu i barwnego odczynnika – kwasu dinitrosalicylowego DNS, a następnie dla powszechnie dostępnych napojów wykonała reakcję rozkładu sacharozy i zmierzyła zawartość glukozy, odczytując wartość z krzywej odniesienia.

   Uczniowie sumiennie wykorzystali okazję do skorzystania z wiedzy i bogatego doświadczenia pracowników naukowych, zgłębili tajniki wykrywania cukrów za pomocą spektroskopii. Mamy nadzieję, że nie było to ostatnie spotkanie w Pracowni Biofizyki.