XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Uroczystość wręczenia Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta 2023 w Teatrze Polskim

Tomas Venclova laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta 2023

 

Tomas Venclova – najwybitniejszy żyjący litewski poeta, znakomity eseista, ceniony tłumacz odebrał Międzynarodową Nagrodę Literacką im. Zbigniewa Herberta 2023 podczas uroczystej gali 13 września w Teatrze Polskim w Warszawie. Delegacja z naszej szkoły:
p. wicedyrektor Agnieszka Zadrożna, p. wicedyrektor Teresa Frelich i p. Monika Bojko wzięła udział w uroczystości na zaproszenie Fundacji Zbigniewa Herberta.

Przewodniczący Jury amerykański poeta Edward Hirsch podkreślał w laudacji, że Venclova poświęcił się literaturze, walce o prawa człowieka i demokrację. Doświadczył dwóch reżimów – nazistowskiego i sowieckiego, został dysydentem, pozbawiono go obywatelstwa ZSRR i zmuszono do emigracji. Venclova w swojej twórczości przeplatał osobiste doświadczenia, refleksje o literaturze i filozofii, a także współczesności. Potrafił z perspektywy emigranta znakomicie uchwycić tragizm i złożoność Europy Środkowo-Wschodniej. Na emigracji w Stanach Zjednoczonych stał się cenionym profesorem, znawcą i wykładowcą literatur słowiańskich, związał się z Uniwersytetem Yale.

Laureat, któremu nagrodę wręczyła przedstawicielka PZU – patrona strategicznego nagrody, p. Grażyna Melanowicz wraz z członkiem Fundacji im. Z. Herberta p. Tomaszem Różyckim – został przyjęty owacją na stojąco. Wygłosił piękną polszczyzną do zebranej w sali kameralnej Teatru Polskiego licznie zgromadzonej publiczności wystąpienie, w którym odniósł się do swojego pochodzenia, podkreślił wspólnotę doświadczeń ze Zbigniewem Herbertem – konieczność opuszczenia rodzinnego miasta, reperkusje totalitaryzmów, wartość podróżowania, odnalezienie się w nowej rzeczywistości na obczyźnie, klasycyzm jako punkt odniesienia w twórczości. Venclova mówił także o swoich doświadczeniach w tłumaczeniu poezji autora Pana Cogito i innych polskich poetów – Norwida, Miłosza czy Szymborskiej.

Zgromadzeni w Teatrze Polskim usłyszeli wiersze Zbigniewa Herberta przeczytane przez aktora oraz wiersze Tomasa Venclovy
w interpretacji samego autora. Uroczystość została ponadto wzbogacona o koncert jazzowej muzyki amerykańskiej w wykonaniu młodych artystów z Litwy i Izraela, Ukrainy i Polski.