XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Uwaga! Konkurs!

Patronem roku 2023 jest między innymi Aleksander Fredro. 20 czerwca mija 230. rocznica urodzin tego największego polskiego komediopisarza.  Z tej okazji organizujemy szkolny konkurs literacko-plastyczny. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia w nim udziału. Jest to świetna okazja, żeby pokazać swoje uzdolnienia i zdobyć nagrody! Temat konkursu to:

"LUDZIE ZE SZKODĄ GONIĄ ZA MODĄ" - człowiek wobec prawdy sformułowanej przez Aleksandra Fredrę.

A oto regulamin konkursu:

 

Szkolny konkurs literacko – plastyczny w 230. rocznicę urodzin Aleksandra Fredry

 

Regulamin

 

Organizator: Biblioteka szkolna XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

Główne założenia konkursu:

 1. Promocja twórczości Aleksandra Fredry.
 2. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności artystycznych uczniów.
 3. Upowszechnianie inicjatyw twórczych.

Adresaci konkursu: uczniowie XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie.

 

Przepisy ogólne:

 1. Uczestnicy konkursu piszą pracę literacką lub wykonują pracę plastyczną na temat: 

„Ludzie ze szkodą gonią za modą”[1] - człowiek wobec prawdy sformułowanej przez Aleksandra Fredrę.

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach.
  • Kategoria literacka:
  • praca pisemna może mieć dowolną formę (list, felieton, reportaż, rozprawka, esej, opowiadanie, nowela, wiersz itp.);
  • objętość pracy nie może przekraczać 5 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman 12, odstępy
   1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm).
   • Kategoria plastyczna:
   • praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką rysunkową (ołówek, węgiel, tusz, kredka itp.) lub malarską (pastele, farby plakatowe, akwarelowe, olejne, akrylowe, temperowe itp.), lub przy użyciu techniki kolażu;
   • format pracy: A3 lub A4.
 2. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
 3. Prace zbiorowe nie będą przyjmowane.
 4. Prace należy składać w bibliotece szkolnej do 29 września 2023 r.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania i publikowania prac konkursowych na stronie internetowej biblioteki
  i szkoły, w gazetce „Herbertpress”, w przestrzeni szkolnej (biblioteka, korytarze, sale lekcyjne itp.)
 6. Prace powinny być podpisane imieniem, nazwiskiem i przynależnością uczestnika konkursu do klasy w roku szkolnym 2023/2024.
 7. Kryteria oceny prac w obu kategoriach:
 • zgodność z tematem;
 • własna interpretacja tematu;
 • samodzielność wykonania;
 • warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybraną formą literacką lub plastyczną;
 • walory literackie lub plastyczne pracy.

9.   Nagrody:

 • w każdej kategorii konkursowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca. Ich laureaci otrzymają nagrody książkowe i oceny
  z języka polskiego (po uzgodnieniu z nauczycielami uczącymi);
 • rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 16 października 2023 r. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem dziennika Librus;
 • w skład jury wchodzą nauczyciele języka polskiego i bibliotekarze szkolni.
 • o terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni po ogłoszeniu wyników.

 

 

 

[1] Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.