XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia 2023 roku minęła 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Historycy różnią się w ocenie  tego wydarzenia, jednak pewne jest to, że ten zryw narodowowyzwoleńczy wpłynął znacząco na życie całego ówczesnego społeczeństwa, sytuację kraju pod zaborami, literaturę, sztukę i bardzo wiele innych dziedzin.

W ramach upamiętniania, uzupełniania i powtarzania wiadomości na temat Powstania 1863 roku uczniowie naszej szkoły odbywają wycieczki do Centralnej Biblioteki Wojskowej, która oferuje projekcje dwóch filmów:

 „ Rok 1863” fabularyzowanego filmu dokumentalnego w reż . Przemysława Bednarczyka

oraz

„Bracia nie zasypiajmy sprawy” – filmu o księdzu Stanisławie Brzósce bohaterze powstania.

Dodatkowo uczniowie zwiedzają wystawę poświęconą Powstaniu Styczniowemu przygotowaną przez pracowników CBW.