XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

XVI Zjazd 2014

XVI Ogólnopolski Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół

Gospodarzem tegorocznego Zjazdu Klubu Herbertowskich Szkół był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito” w Siemianowicach Śląskich.

W dniach 18 i 19 września 2014 roku pod hasłem „żebym rozumiał innych ludzi inne języki inne cierpienia” zaczerpniętym z wiersza Modlitwa Pana Cogito podróżnika spotkały się delegacje 15 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Siemianowicach Śląskich. Po nabożeństwie odbyła się parada pocztów sztandarowych szkół w asyście górniczej orkiestry dętej. Wszyscy uczestnicy przeszli do Parku Tradycji w Siemianowickim Centrum Kultury, gdzie miała miejsce uroczysta inauguracja XVI Zjazdu z udziałem przedstawicieli władz miejskich i oświatowych regionu śląskiego. W zrewitalizowanym budynku maszynowni nieczynnej kopalni „Michał” w pięknej sali widowiskowej p. Wojciech Kalicki przewodniczący Stowarzyszenia Klub Herbertowskich Szkół i p. dyrektor Bożena Gromadzka wiceprzewodnicząca wręczyli medale Komisji Edukacji Narodowej wyróżniającym się nauczycielom, a wśród nich p. Joannie Orpel nauczycielce wychowania fizycznego z naszego liceum. W skład delegacji naszej szkoły weszli także p. wicedyrektor Grażyna Jaroszuk, p. Marek Sudziński (autor fotografii) i p. Monika Bojko, której uczennica odebrała wyróżnienie w konkursie oraz poczet sztandarowy.

Podczas gali rozdano nagrody w konkursach uczniowskich – fotograficznym i literackim. Wyróżnienie za esej Pan Cogito o współczesności odebrała uczennica klasy drugiej naszej szkoły Magdalena Książek.

Wykład o podróżach poety przedstawił prof. Rafał Żebrowski, siostrzeniec poety. W części oficjalnej głos zabrała p. Krystyna Rycerska reprezentująca Fundację imienia poety. Przeczytała ona list Katarzyny Herbert skierowany z okazji Zjazdu oraz przedstawiła działalność placówki np. akcję Czytam w podróży Herberta, w którą włączyło się nasze liceum.

W programie obchodów znalazł się ponadto spektakl multimedialny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół „Cogito” w Siemianowicach Śląskich pod opieką p. Bożeny Rosickiej. Montaż słowno-muzyczny objął teatralne inscenizacje wybranych wierszy autora Struny światła urozmaicone prezentacjami graficznymi tekstów wierszy opatrzonych  zdjęciami i nagraniami głosu poety.

Po południu nastąpiło spotkanie Klubu Herbertowskich Szkół w Siemianowickim Centrum Kultury w pięknych wnętrzach eklektycznej Willii Fitznera.

Następnego dnia uczestnicy imprezy mieli okazję przejść spacerem przez katowickie osiedle familoków Nikiszowiec utrwalone w filmach Kazimierza Kutza. Na koniec zaproszonych gości czekała nie lada atrakcja – zwiedzanie kopalni węgla kamiennego „Giudo” w Zabrzu znajdująca się na Szlaku Zabytków Techniki.