XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

XIV Zjazd 2012

Szkoły spod znaku „Pana Cogito” w tym roku spotkały się w Warszawie. Organizatorem XIV Zjazdu Szkół noszących imię Zbigniewa Herberta było CV LO na Białołęce. Zjazd zbiegł się z obchodami 15 – lecia szkoły.

18 października delegaci Szkół Herbertowskich z całego kraju i Stanów Zjednoczonych zostali powitani w budynku CV LO przy ulicy Vincenta van Gogha. Naszą szkołę reprezentowała Pani dyrektor Grażyna Jaroszuk, Pani Ewa Kotara – Szopa, Pani Lidia Rychert, Pan Henryk Kasperek, Pan Tomasz Mroczek, Pan Marek Sudziński oraz poczet sztandarowy.

Gospodyni Zjazdu - Pani Elżbieta Gęsina, dyrektor CV LO – powitała gości w zgromadzonych w sali teatralnej. Honorowym gościem Zjazdu była Pani Katarzyna Herbert.

Maria Dzieduszycka, prezes Zarządu Fundacji im. Zbigniewa Herberta, wygłosiła krótkie przemówienie. Głos zabrał także Prezes Klubu Herbertowskich Szkół, Pan Wojciech Kalicki.

Siedemnastu nauczycieli Szkół Herbertowskich otrzymało Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Wśród nich znaleźli się nauczyciele z naszej szkoły: Pani Ewa Kotara – Szopa, Pani Lidia Rychert i Pan Henryk Kasperek.

Gościem zjazdu był dr hab. Jacek Kopciński, pracownik IBL PAN, który wygłosił wykład „Dlaczego Sokrates Herberta był poetą?”

Szkolny zespół teatralny „Theatrum mundi” zilustrował publiczności treści wykładu wystawiając dramat Zbigniewa Herberta „Jaskinia filozofów”.

Ostatnim punktem programu pierwszego dnia zjazdu był przejazd uczestników na Powązki i przemarsz na grób Zbigniewa Herberta.

Poczty sztandarowe, również poczet naszej szkoły, oddały hołd patronowi i zapaliły znicze na Jego grobie.