XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

PEŁNOMOCNICTWO NA POSIEDZENIE PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Warszawa, dnia .............................

 

Pełnomocnictwo

 

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa Pani/Panu ........................................................... do reprezentowania mnie na zebraniu Prezydium Rady Rodziców przy XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie w dniu...................................................... z prawem wykonywania głosu w sprawach, będących przedmiotem obrad.

.......................................................