XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Przejdź do strony głównej

Środa, 17 kwietnia 2024

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

1. Skargi i wnioski w XCIX LO przyjmowane są przez dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły podczas godzin pracy.
2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
3. Kwalifikacji sprawy jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły.
4. Rozpatrzenia skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

Szczegółowe zasady organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków określa Regulamin organizacyjny XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta.

Odnośniki
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., nr 5, poz. 46 z późn. zm.). Sposoby przyjmowania załatwiania spraw i załatwiania spraw.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-06-23 15:27przez: Janusz Śliwa
Opublikowano:2021-06-23 15:27przez: Janusz Śliwa
Podmiot udostępniający: XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie
Odwiedziny:1249

  • Brak wpisów.