XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Przejdź do strony głównej

, 26 maja 2024

Struktura własnościowa i majątek

Sprawozdanie finansowe placówki za 2018 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga - Południa m.st. Warszawy.

Struktura własnościowa i majątek

1. XCIX LO prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem m. st. Warszawy.
2. XCIX LO dysponuje nieruchomością, stanowiącą własność komunalną m. st. Warszawy:
3. XCIX LO nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.


Nazwa obiektu - Budynek XCIX LO

Właściciel obiektu: Miasto Stołeczne Warszawa

Powierzchnia nieruchomości gruntowej 11681 m2      

Powierzchnia użytkowa     3670 m2

Ilość kondygnacji nadziemnych 2

Ilość kondygnacji podziemnych 1

Hala sportowa 1

 

Stan majątku szkoły na dzień 31.12.2015r.
budynek                                   659.745 
boisko                                        52.844
środki trwałe                             821.337
licencje                                       82.382
księgozbiór                                105.495
wyposażenie                              972.987

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-06-23 15:22przez: Janusz Śliwa
Opublikowano:2021-06-23 15:22przez: Janusz Śliwa
Podmiot udostępniający: XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie
Odwiedziny:1371

  • Brak wpisów.