XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Zebrania z rodzicami

ZEBRANIA Z RODZICAMI

w XCIX Liceum Ogólnokształcącym

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

w roku szkolnym 2023/2024

Lp.

Termin

Rodzaj zebrania

1.  

04.09.2023r.

(czwartek)

Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów
klas pierwszych
godz. 17.30 - spotkanie z Dyrektorem szkoły (sala gim.)
godz. 18.00 - spotkanie z wychowawcami w salach.
 
 
04.09.2023r.
(poniedziałek)

Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich.

godz. 17.30 - spotkanie z wychowawcami w salach.
 

 

04.09.2023r.
(poniedziałek)
 

Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów klas czwartych

godz. 18.30 - spotkanie z Dyrektorem szkoły (sala gim.)

godz. 19.00 - spotkanie z wychowawcami w salach

2.

 
16.10.2023r.
 (poniedziałek)
Zebranie – informacja na temat postępów w nauce
godz. 17.30 klasy I-III, 18.30 klasy IV

3.

 
13.11.2023r.
(poniedziałek)
Zebranie – informacja na temat postępów w nauce
godz. 17.30 klasy I-III, 18.30 klasy IV

4.

 
11.12.2023r.
(poniedziałek)
Zebranie – informacja na temat postępów w nauce
godz. 17.30 klasy I-III, 18.30 klasy IV

5.

08.01.2024r.
(poniedziałek)
Zebranie - podsumowanie wyników w nauce za
I okres 2023/2024 r. – godz. 17.30 klasy I-III, 18.30 klasy IV

6.

 
26.02.2024r.
(poniedziałek)

Zebranie – informacja na temat postępów w nauce:
godz. 17.30 klasy I-III, 18.30 klasy IV

7.

 
25.03.2024r.
(poniedziałek)

Zebranie - informacja na temat postępów w nauce w klasach I, II, III - godz. 17.30 oraz oceny przewidywane i zagrożenia w klasach IV - godz.18.30.

8.

 
27.05.2024r.
(poniedziałek)

Zebranie – informacja na temat postępów w nauce oraz oceny przewidywane i zagrożenia w klasach I, II, III - godz. 17.30.

 

Terminy wystawiania ocen śródrocznych/rocznych

 

I okres:

do 22. 12. 2023 r. – ostateczne oceny w dzienniku elektronicznym do 21.12.2023 r.

 

II okres: od 02.01.2024 r.

do 22. 03. 2024 r. – propozycja ocen, w tym zagrożenia oceną niedostateczną w klasach IV

do 19.04.2024 r. - ostateczne oceny w klasach IV w dzienniku elektronicznym

do 24. 05. 2024 r. – propozycja ocen, w tym zagrożenia oceną niedostateczną w klasach I, II, III

do 14. 06. 2024 r. – ostateczne oceny w klasach I, II, III w dzienniku elektronicznym

 

Artykuły