XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

w XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Zbigniewa Herberta

w roku szkolnym 2022/2023

Lp.

Termin

Rodzaj zebrania

1.  

 

1.09.2022r.
(czwartek)
 
Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów
klas IA, IB, ID1, ID2, IF1, IF2
godz. 17.30 - spotkanie z Dyrektorem szkoły
godz. 18.00 - spotkanie z wychowawcami w salach.

Zebranie rodziców uczniów klasy IP o godz.18.00 z wychowawcą, a następnie spotkanie z Dyrektorem Szkoły.

2.
 
5.09.2022r.
(poniedziałek)

Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich.

godz. 18.00 - spotkanie z wychowawcami w salach.
 

 

5.09.2022r.
(poniedziałek)
 

Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów klas czwartych

godz. 17.30 - spotkanie z Dyrektorem szkoły

godz. 18.00 - spotkanie z wychowawcami w salach

3.

 
17.10.2022r.
 (poniedziałek)
Zebranie - informacja na temat postępów w nauce - godz.18.00.

4.

 
21.11.2022r.
(poniedziałek)
Zebranie - informacja na temat postępów w nauce
- godz. 17.30 lub 18.30.

5.

 
19.12.2022r.
(poniedziałek)
Zebranie - informacja na temat postępów w nauce
- godz. 17.30 lub 18.30.

6.

 
30.01.2023r.
(poniedziałek)

Zebranie - podsumowanie wyników w nauce za I okres 2022/2023

- godz. 17.30 lub 18.30.

7.

 
27.03.2023r.
(poniedziałek)

Zebranie - informacja na temat postępów w nauce w klasach I, II, III - godz. 17.30 oraz oceny przewidywane i zagrożenia w klasach IV - godz.18.30.

8.

 
29.05.2023r.
(poniedziałek)

Zebranie – informacja na temat postępów w nauce oraz oceny przewidywane i zagrożenia w klasach I, II, III - godz 18.00.

 

Terminy wystawiania ocen śródrocznych/rocznych

 

I okres:

do 13. 01. 2023 r. – ostateczne oceny na I okres w dzienniku elektronicznym

 

II okres: od 19.01.2023 r.

do 24. 03. 2023 r. – propozycja ocen, w tym zagrożenia oceną niedostateczną w klasach IV

do 21.04.2023 r. - ostateczne oceny w klasach IV w dzienniku elektronicznym

do 26. 05. 2023 r. – propozycja ocen, w tym zagrożenia oceną niedostateczną w klasach I, II, III

do 16. 06. 2023 r. – ostateczne oceny w klasach I, II, III w dzienniku elektronicznym

 

Artykuły