XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Zarządzenie dyrektora nr 316 - dni wolne

Zarządzenie dyrektora nr 316/2021/2022  z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie:

ustalenia w XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi                          im. Zbigniewa Herberta dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022. Na podstawie Art. 22 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 września                 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r., poz.2156 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r.( Dz. U.       Nr 186 poz.1245 z 6 października 2010 r.), po zasięgnięciu opinii rady rodziców, rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, zarządzam, co następuje :

 

15 października 2021 r.

12 listopada 2021 r.

2 maja 2022 r.

4 maja 2022 r.

5 maja 2022 r.                    obowiązkowe egzaminy maturalne w sesji wiosennej

6 maja 2022 r.

9 maja 2022 r.

10 maja 2022 r.

11 maja 2022 r.    

17 czerwca 2022 r.