XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Zakończenie roku szkolnego w klasach czwartych

Cztery lata w murach „Herberta” minęły jak mrugnięcie powieką i czas się pożegnać...

25 kwietnia kolejny rocznik absolwentów odebrał świadectwa ukończenia naszego Liceum. Uczniowie, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, otrzymali stypendia, najlepsi z nich - Michał Nagraba i Mentor Gariban - dodatkowo odebrali świadectwa ukończenia Liceum z wyróżnieniem. Zaangażowani w reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych odebrali pamiątkowe dyplomy i puchary.

Nie było końca pożegnaniom i podziękowaniom. Abiturienci pożegnali sztandar XCIX LO, w ich imieniu Martyna Gurniewicz podziękowała dyrekcji szkoły, wychowawcom, nauczycielom i obsłudze szkoły. Do podziękowań dołączyli rodzice maturzystów.

Z kolei kończących szkołę uczniów pożegnała Pani dyrektor Bożena Gromadzka, obdarzając ich jednocześnie życzeniami mądrości, rozwagi i szczęścia w kolejnych etapach ich życia. Słowa pożegnania popłynęły też ze strony przedstawicieli samorządu uczniowskiego.

Uroczystość prowadzili uczniowie klasy 3d2, Laura Wiśniewska i Damian Koper.

Po zakończeniu uroczystości na sali gimnastycznej, przedstawiciele klas 4a, 4b i 4d1 złożyli wiązanki na grobach: Patrona szkoły Zbigniewa Herberta, jego siostry Haliny Herbert - Żebrowskiej, rodziców generała Władysława Andersa oraz Pana Profesora Jacka Murawskiego.

Przed naszymi absolwentami podsumowanie czterech lat nauki, czyli egzamin maturalny.
Życzymy Wam otwartego umysłu, lekkiego pióra, wiary w siebie i... łatwych zadań maturalnych. POWODZENIA!