XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

IV Zjazd 2002

 Nasza Szkola od lutego 2001 roku należy do Klubu Herbertowskich Szkół.

Nasza Szkola od lutego 2001 roku należy do Klubu Herbertowskich Szkół. Jest jego członkiem załozycielem. Klub powstał z inicjatywy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie. Zrzesza 17 placówek noszących imię Zbigniewa Herberta w Polsce i 1 w Stanach Zjednoczonych. Celem działalności Klubu jest integracja społeczności szkolnych wokół osoby Patrona i świata. Jego wartości zawartego w twórczości poetyckiej oraz organizowanie różnych imprez kulturalnych propagujących dorobek literacki Zbigniewa Herberta. Co roku organizowane są kilkudniowe Zjazdy Klubu Herbertowskich Szkół. Dotychczas odbyło się ich osiem, w tym IV Zjazd w naszym Liceum w 2002 roku, kiedy obchodziliśmy 5-lecie istnienia Szkoły. Uczestnikami tych wydarzeń sa delegacje uczniów i nauczycieli szkół członkowskich. W czasie zjazdów odbywają się sesje naukowe poświęcone twórczości Patrona, mają miejsce różne organizowane z tej okazji wydarzenia kulturalne - spektakle poetyckie, wystawy, wycieczki, młodzież uczestniczy w warsztatach teatralnych, recytatorskich, dziennikarskich, plastycznych, literackich, odbiera nagrody za konkursy propagujące twórczość Zbigniewa Herberta.


Gościem honorowym zjazdów jest rodzina Patrona
: pani Katarzyna Herbertowa, pani Halina Herbert-Żebrowska, pan dr Rafał Żebrowski. Jest to więc zatem i okazja do bliższego poznania tych, którzy o Zbigniewie Herbercie wiedzą najwięcej.