XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Ćwiczenia w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Dnia 9 marca 2023 roku grupa uczniów z klasy 4F1 wraz z wychowawczynią Panią Natalia Rostkowską
wybrała się do Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk na ćwiczenia ze spektroskopii
magnetycznego rezonansu jądrowego oraz ze spektrometrii mas. Techniki te należą do spektroskopowych
metod badania struktury związków organicznych i, mimo że były znane już w XX wieku, to debiutują na
tegorocznej nowej maturze z chemii. Podczas wyjścia maturzyści naszego Liceum ugruntowali sobie
teoretyczną wiedzę na temat tych technik oraz mogli za pomocą specjalistycznej aparatury - spektrometrów
zarejestrować widma wybranych związków organicznych, a następnie je zanalizować. Okazało się, że nie
taki diabeł straszny i techniki, o których do tej pory uczyli się studenci, nasi maturzyści z pomocą
pracowników Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, opanowali perfekcyjnie!