XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Warsztaty na Wydziale Fizyki UW

27 stycznia klasa 1 P, składająca się z młodzieży pochodzącej z Ukrainy i Białorusi, wzięła udział w zajęciach pt. "Poznajemy funkcje białek", które odbyły się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.     

Uczniowie wysłuchali wykładu połączonego z prezentacją. Pomocą w zrozumieniu trudniejszych terminów służyli znający język ukraiński pracowni- cy  naukowi. Następnie w 3- 4 osobowych grupach młodzież  pod okiem specjalistów wykonywała doświadczenia laboratoryjne. Każdy mógł w praktyce zobaczyć to, o czym dowiedział się podczas wykładu teoretycznego.