XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Matematyka dla Ciekawych Świata

W tym roku szkolnym odbyła się XIII edycja "Matematyki dla Ciekawych Świata".
Organizatorzy zaproponowali dwa główne nurty „Jak modelować epidemię”, „Matematyczna muzyka”.

Każdy nurt był serią 9-10 spotkań, składających się z wykładu i ćwiczeń, a także elementów integracyjnych. Większość zajęć odbywała się stacjonarnie, popołudniami, na kampusie Ochota UW, choć w wykładach można było uczestniczyć zdalnie. Z naszej
szkoły w tym projekcie wzięły udziały dwie osoby z klasy 3C1. Uczennica Martyna Markiewicz ukończyła kurs z wyróżnieniem.
Gratulujemy!!!

Zapraszamy serdecznie uczniów do uczestnictwa w projekcie w przyszłym roku.