XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH SIERPIEŃ 2022

29 SIERPNIA  30 SIERPNIA
Biologia Język polski
Chemia Język angielski
Fizyka Wiedza o społeczeństwie
Matematyka  
Język polski  
Język hiszpański  
Podstawy przedsiębiorczości  

Informujemy, że egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
Część pisemna rozpocznie się o godz. 8.00 (czas trwania do 1,5 h), następnie nauczyciele sprawdzają prace pisemne.
Część ustna rozpocznie się ok godz. 10.00.