XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

DZIEŃ KULTURY KLASYCZNEJ

DZIEŃ KULTURY KLASYCZNEJ
vel … de facto

TYDZIEŃ Z KULTURĄ KLASYCZNĄ

W piątek 3 czerwca 2022 r. w przestrzeni szkolnej została zorganizowana WYSTAWA
prezentująca bardzo znane SENTENCJE ŁACIŃSKIE funkcjonujące powszechnie w kulturze
europejskiej, a przede wszystkim w kulturze polskiej. Trwała cały tydzień i służyła ona pokazaniu i
przypomnieniu, jak bogaty mamy język i w jakiej mierze łacina funkcjonuje w naszej polskiej tradycji
językowej, literackiej i kulturowej. Na wystawie przez tydzień były wyeksponowane zdjęcia znanych
miejsc w Warszawie, gdzie znajdują się łacińskie inskrypcje, oraz kilkanaście paremii prawniczych.
Tydzień z Kulturą Klasyczną przygotowywał do Dnia Kultury Klasycznej, który odbył się
w piątek 10 CZERWCA, a którego zwieńczeniem był QUIZ Z SENTENCJI oraz z inskrypcji warszawskich
zamieszczonych na wystawie. Do konkursu zaproszeni zostali wszyscy chętni uczniowie i nauczyciele.
Zgłosiło się dziewięć osób: ośmioro uczniów z klas 1A i 2F oraz jeden nauczyciel.
Quiz dotyczył tylko materiałów prezentowanych na wystawie i polegał na:
* rozpoznaniu budowli warszawskich zawierających inskrypcje łacińskie,
* rozumieniu zwrotów, skrótów i sentencji (poza paremiami prawniczymi).

Przyznano trzy pierwsze miejsca. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc przygotowano
nagrody książkowe tematycznie związane z tematem konkursu, a dla pozostałych uczestników –
dyplomy za udział.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy i odwagi!

Joanna Pudzianowska