XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

DZIEŃ KULTURY KLASYCZNEJ

DZIEŃ KULTURY KLASYCZNEJ

vel … de facto

 TYDZIEŃ Z KULTURĄ KLASYCZNĄ smile

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

od dziś tj. (id est) od piątku 3 czerwca w przestrzeni szkolnej pojawi się WYSTAWA prezentująca bardzo znane SENTENCJE ŁACIŃSKIE funkcjonujące powszechnie w kulturze europejskiej, a przede wszystkim w kulturze polskiej, wzbogacające nasz rodzimy język zwrotami i wyrażeniami typu verte!, nota bene, de facto, post scriptum,  et cetera. Wyrażenia używane na co dzień, mniej lub bardziej zrozumiałe, używane poprawnie lub coraz częściej niepoprawnie (słynna błędna kompilacja dwóch niezależnych elementów: sensu stricte). Stąd potrzeba - mam nadzieję nie tylko filologów klasycznych i polonistów – pokazania i przypomnienia, jak bogaty mamy język i w jakiej mierze łacina funkcjonuje w naszej polskiej tradycji językowej, literackiej, kulturowej wreszcie. Chcemy przekonać, że warto poznawać łacinę i czytać klasyków (w przekładzie, a może kiedyś w łacińskim/greckim oryginale? ☺

Na korytarzach naszej szkoły pojawią się przykładowe zdjęcia znanych miejsc w Warszawie, gdzie znajdują się łacińskie inskrypcje. Jest ich w Warszawie bardzo dużo: na fasadach i wyższych kondygnacjach, na które nawet nie zwracamy uwagi.  Zapraszamy więc na „szkolny spacer” po Krakowskim Przedmieściu, Powiślu, Starym Mieście czy ulicą Długą. Kilkanaście paremii prawniczych pochodzi z gmachu Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej znajdującego się na Placu Krasińskich.

Tydzień z Kulturą Klasyczną…, ponieważ przez tydzień te łacińskie wizytówki Warszawy będą widoczne w szkole w dostępnych miejscach. Zachęcamy do czytania, zapoznawania się, dyskutowania i….uczenia się niektórych na pamięć, a potem poprawnego wykorzystywania ich w mowie i na piśmie ☺, by nie wkradał się już więcej lapsus linguae czy lapsus calami. Przy wielu sentencjach w ramach ciekawostki zostało podane źródło tych powiedzeń albo kontekst.

Dzień Kultury Klasycznej…, ponieważ dnia 10 CZERWCA w piątek po tygodniu poznawania tajników języka łacińskiego zapraszamy chętnych uczniów na QUIZ Z SENTENCJI oraz z inskrypcji warszawskich zamieszczonych na wystawie. Odbędzie się on na 5 godzinie lekcyjnej (11.40-12.45) w bibliotece szkolnej. Prosimy zgłaszać swój udział bezpośrednio Paniom w bibliotece, a także swoim Wychowawcom, by ci mogli odnotować w dzienniku obecność na quizie i zwolnienie z zajęć.

ZGŁOSZENIA przyjmujemy DO CZWARTKU 9 czerwca.

 

Quiz będzie dotyczył tylko materiałów prezentowanych na wystawie i będzie polegał na:

  • rozpoznaniu budowli warszawskich zawierających inskrypcje łacińskie,
  • rozumieniu zwrotów, skrótów i sentencji (poza paremiami prawniczymi napisanymi wystawie littera quadrata czyli drukowanymi literami i na niebiesko: np. DURA LEX SED LEX).

 

Dla zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody książkowe związane łaciną smile

 

Szczegółowych informacji udziela p. Joanna Pudzianowska (biblioteka)