XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

29 kwietnia odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów klas trzecich po gimnazjum. Kończy się tym samym pewien rozdział w historii szkoły, bo to ostatni rocznik uczniów, którzy uczęszczali do trzyletniego liceum.

Szkolne uroczystości zgromadziły na sali gimnastycznej Dyrekcję Szkoły, wychowawców, nauczycieli i - przede wszystkim – abiturientów oraz ich rodziców. Uroczystość zorganizowała klasa 3e1 wraz z wychowawczynią.

Pani dyrektor Bożena Gromadzka w swoim wystąpieniu podsumowała wspólne lata nauki. Skierowała także do abiturientów życzenia prostych dróg w dorosłym życiu, mądrych wyborów i wrażliwości na drugiego człowieka - zgodnie w przesłaniem Patrona Szkoły.

Dopełnieniem słów Pani Dyrektor stał się wiersz Zbigniewa Herberta „Podróż”. Zaprezentowali go: Aleksandra Kozłowska, Iwona Uljasz, Tymoteusz Makles, Adam Komoda, Kacper Pławny oraz Rafał Sakiewicz przygotowani przez Panią Beatę Gościńską.

Przedstawiciel Rady Rodziców także złożył absolwentom życzenia pomyślnego startu w dorosłość oraz podziękował Dyrekcji i nauczycielom za trzy lata współpracy. Rodzice zaangażowani w pracę na rzecz szkoły otrzymali z rąk Pani Dyrektor podziękowania.

Pani Dyrektor Bożena Gromadzka wręczyła dyplomy i stypendia absolwentom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce. Pamiątkowe nagrody otrzymali też abiturienci, którzy angażowali się w działalność szkoły, reprezentowali nasze Liceum w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych.

Swoich kolegów pożegnali pozostający jeszcze w szkolnych murach uczniowie. Głos zabrał przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, dziękując za wspólnie spędzony czas i składając życzenia realizacji marzeń.

Na zakończenie akademii wysłuchano kompozycji muzycznej do wiersza Zbigniewa Herberta „Kalendarze”. Zaprezentował ją zespół w składzie: Aleksandra Kozłowska, Wiktoria Wachowicz, Nadia Karolak, Tymoteusz Makles, pod opieką Pana Jacka Murawskiego.

Już tylko pożegnanie ze sztandarem szkoły, odbiór świadectwa i … do zobaczenia w czasie matur! Życzymy powodzenia!