XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada świętować będziemy kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Ustanowienie tego święta ma przypominać Polakom o czasach zaborów, gdy potężna i zamożna we wcześniejszych wiekach Rzeczpospolita stała się łupem sąsiadów, przestało istnieć suwerenne państwo polskie, nasi przodkowie nie mogli manifestować polskości i mówić po polsku, a państwa zaborcze eksploatowały nasz kraj. Podejmowane przez Polaków próby odzyskania wolności spotykały się z represjami i niszczeniem substancji narodowej. Polacy ginęli w powstaniach - kościuszkowskim, listopadowym, styczniowym - umierali na syberyjskim zesłaniu, tracili majątki, a narodowe dobra wywożono jako łup wojenny.

            Do dziś zastanawiamy się, jak mogło dojść do rozbiorów, skutkiem których rozległe i znaczące państwo europejskie przestało istnieć. Historycy rozpatrują przyczyny zewnętrzne i wewnętrzne, ale wszyscy są zgodni, że rozbiory były wynikiem procesów, których elementem był brak zgody narodowej i myślenia o dobru wspólnym, jakim jest państwo.

            Rok 1918, który przyniósł upadek zaborczych potęg, dał Polakom upragnioną niepodległość, której Polska nie odzyskałaby, gdyby nie walka Legionów Polskich zainicjowanych przez Józefa Piłsudskiego, zabiegi dyplomatyczne Ignacego Jana Paderewskiego i Romana Dmowskiego, zaangażowanie ludowców z Wincentym Witosem i socjalistów z Ignacym Daszyńskim. Polacy zyskali szansę odbudowy polskiej państwowości i wychowania młodego pokolenia patriotów - późniejszych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego podczas II wojny światowej. Ich los był również tragiczny. Okres powojenny przyniósł pokój, ale nie dał Polakom suwerenności i demokracji. Pełna wolność nastąpiła dopiero po przełomie 1989 roku. Walczący o nią opozycjoniści okupili ją więzieniami i represjami. W 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej - projektu zapewniającego pokój, bezpieczeństwo, rozwój i demokrację.

            Pierwsza Rzeczpospolita w czasach największej świetności była państwem wielonarodowościowym i wieloreligijnym, a wszyscy jej mieszkańcy budowali dobrobyt państwa. W czasach zaborów, II wojny światowej, w okresie komunizmu to Polacy szukali sobie w świecie miejsca do życia i znajdowali je na wszystkich kontynentach.

            Dzisiaj my odpowiadamy za Polskę, jej miejsce i rolę w świecie. Pamiętajmy o polskiej historii i ofierze pokoleń Polaków, którzy oddawali życie za wolność naszej ojczyzny. Odróżniajmy patriotyzm od pseudopatriotyzmu. Pandemia ogranicza możliwości organizowania wspólnych przedsięwzięć rocznicowych. Świętujmy twórczo, zastanawiając się: Co ja mogę zrobić dla Polski?