XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

KAMPANIA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA KORONAWIRUSA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Pani Dyrektor zwołała nadzwyczajne posiedzenie Rady Rodziców podczas którego poinformowała o działaniach podejmowanych przez szkołę w zakresie profilaktyki koronawirusa.

Szkoła podjęła m.in. następujące działania:

  • Wychowawcy na godzinach wychowawczych przeprowadzili rozmowy na temat higieny rąk.
  • W toaletach zamieszczone są instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk.
  • Szkoła zakupiła płyny dezynfekujące do mycia powierzchni. Szkolne klamki są dezynfekowane podczas każdej przerwy.
  • Dyrekcja przekazała Rodzicom za pośrednictwem platformy Librus Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego.
  • Dyrekcja przekazała Rodzicom za pośrednictwem platformy Librus materiały: „Koronawirus - kampania edukacyjna”.

Dodatkowo w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wyjazd uczniów do Stuttgartu (Niemcy) w ramach wymiany młodzieży, zaplanowany na 13. marca, został odwołany i przeniesiony na późniejszy termin, najprawdopodobniej na koniec września 2020 r.

Przeprowadzone w szkole kontrole m.in. Sanepidu nie wykazały uchybień, w związku z powyższym Dyrekcja Szkoły nie otrzymała żadnych dodatkowych wytycznych.

Jednocześnie w związku z licznymi zapytaniami telefonicznymi ze strony Rodziców pani Dyrektor zwraca się z uprzejmą prośbą o przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.