XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Kompetencje

Kompetencje
Organami XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie są:

1. Dyrektor XCIX LO
2. Rada pedagogiczna
3. Samorząd uczniowski
4. Rada rodziców

Zadania organów określa Statut

Odnośniki
Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i statutem gimnazjum.

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-06-23 15:13przez: Janusz Śliwa
Opublikowano:2021-06-23 15:13przez: Janusz Śliwa
Podmiot udostępniający: XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie
Odwiedziny:622

  • Brak wpisów.