XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Lekcja otwarta z chemii

Pani Profesor Natalia Rostkowska przeprowadziła lekcję otwartą w klasie 1f2. Temat zajęć to: "Sposoby otrzymywania soli".

Było interesująco i kreatywnie. Uczniów nie krępowała obecność na lekcji nauczycieli chemii i innych przedmiotów.

Reakcje, w których można otrzymać sole, to teraz prościzna!