XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów

Michał Nagraba z klasy 4d2 26 października 2023 r. w Mazowieckim Kuratorium Oświaty odebrał Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jest to nagroda pieniężna przyznawana uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w szkole oraz promocję do następnej klasy z wyróżnieniem.

Serdecznie gratulujemy Michałowi tego sukcesu!