XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Pasja - Fizyka - Społeczeństwo

   6 lutego 2023 r. uczniowie klasy biologiczno- chemicznej 1F1 wyizolowali i przeprowadzili rozdział barwników roślinnych mięty metodą chromatografii cienkowarstwowej. A to wszystko dzięki warsztatom: Analiza związków odpowiedzialnych za barwę liści – czyli jak powstała chromatografia w Pracowni Biofizyki, Chemii i Biologii Molekularnej na Wydziale Fizyki UW w ramach projektu Pasja – Fizyka –Społeczeństwo, który jest realizowany na podstawie wniosku nr POWR.03.01.00-00-T169/18 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

   Zajęcia rozpoczęły się od wykładu wprowadzającego na temat zjawiska pochłaniania światła przez barwniki roślinne, po czym uczniowie w grupach przystąpili do ćwiczeń laboratoryjnych polegających na rozdzieleniu barwników (chlorofilu, karotenu i ksantofilu)
i zbadaniu ich właściwości absorpcyjnych za pomocą spektrofotometru pod czujnym okiem pracowników naukowych. Warsztaty stanowiły idealne połączenie wiedzy biologicznej, chemicznej i fizycznej i były kolejnym krokiem do praktycznego wykorzystanie tej wiedzy.