XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Profile klas

OFERTA ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

1A       z rozszerzonym programem nauk  

            humanistycznych

            z programem wiedzy o filmie i teatrze

Języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:

 

 1. przedmiot rozszerzony: j. polski
 2. przedmiot rozszerzony: historia
 3. przedmiot rozszerzony: j. angielski

 

 

 • j. angielski (kontynuacja)

drugi język obcy do wyboru (nauczany w grupach międzyklasowych):

 • j. francuski
 • j. hiszpański (tylko kontynuacja)
 • j. niemiecki
 • j. rosyjski
 
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • historia

 

1B       z rozszerzonym programem nauk

             ścisłych

Języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:

 

 1. przedmiot rozszerzony: matematyka
 2. przedmiot rozszerzony: fizyka
 3. przedmiot rozszerzony: j. angielski
 • j. angielski (kontynuacja)

drugi język obcy do wyboru (nauczany w grupach międzyklasowych):

 • j. francuski
 • j. hiszpański (tylko kontynuacja)
 • j. niemiecki
 • j. rosyjski
 
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • fizyka

 

1D 1       z rozszerzonym programem nauk

                społeczno - ekonomicznych     

Języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:

 

 1. przedmiot rozszerzony: matematyka
 2. przedmiot rozszerzony: geografia
 3. przedmiot rozszerzony: j. angielski
 • j. angielski (kontynuacja)

drugi język obcy:

 • j. hiszpański (kontynuacja)

 

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia

 

1D 2       z rozszerzonym programem nauk

                społeczno - ekonomicznych

Języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:

 

 1. przedmiot rozszerzony: matematyka
 2. przedmiot rozszerzony: geografia
 3. przedmiot rozszerzony: j. angielski

 

 

 • j. angielski (kontynuacja)

drugi język obcy:

 • j. niemiecki

 

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia

 

1F 1       z rozszerzonym programem nauk  

                przyrodniczych

Języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:

 

 1. przedmiot rozszerzony: biologia
 2. przedmiot rozszerzony: chemia
 3. przedmiot rozszerzony: matematyka

 

 

 • j. angielski (kontynuacja)

drugi język obcy do wyboru (nauczany w grupach międzyklasowych):

 • j. francuski
 • j. hiszpański (tylko kontynuacja)
 • j. niemiecki
 • j. rosyjski
 
 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia

 

1F 2       z rozszerzonym programem nauk  

                przyrodniczych

Języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:

 

 1. przedmiot rozszerzony: biologia
 2. przedmiot rozszerzony: chemia
 3. przedmiot rozszerzony: język angielski

 

 

 • j. angielski (kontynuacja)

drugi język obcy do wyboru (nauczany w grupach międzyklasowych):

 • j. francuski
 • j. hiszpański (tylko kontynuacja)
 • j. niemiecki
 • j. rosyjski
 
 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia

 

Języki obce

      W każdej klasie nauczany jest język angielski – tylko kontynuacja.

W klasach 1A, 1B, 1F1, 1F2 nauczanie drugiego języka obcego odbywa się w grupach międzyoddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania. Kandydaci przydzielani są do grup na podstawie wyników testu poziomującego przeprowadzanego w pierwszym tygodniu roku szkolnego. Kandydaci powinni wybierać ten język obcy, którego uczyli się w szkole podstawowej. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do nauki danego języka o przyjęciu do grupy będzie decydowało to, jakiego języka kandydat uczył się w szkole podstawowej oraz dodatkowo oceny na świadectwie z języka obcego.

Język hiszpański w grupie międzyoddziałowej nauczany jest tylko jako kontynuacja.

W klasie 1D1 drugim językiem obcym jest język hiszpański (kontynuacja), a w klasie 1D2 język niemiecki.