XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Projekt klasy 2B

Dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt – żywot ludzki słynie.
Słońce więcej nie wschodzi to, które raz minie,
Kołem niehamowanym lotny czas uchodzi,
Z którego spadł niejeden, co na starość godzi.
/fragment „Krótkości żywota” D. Naborowskiego/
 
Uczniowie klasy 2b w ramach podsumowania baroku na języku polskim realizowali projekt „ Vanitas” i „Portret inspirowany malarstwem Arcimboldo”.