XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Lekcje historii klasy 2a

Klasa 2a z panią profesor Anną Piekarską zwiedzała stołeczne siedziby królewskie.

27 kwietnia 2023 r. poznawała na Zamku Królewskim w Warszawie zasady sejmowania w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W galerii zdjęcia z tej lekcji historii.

Natomiast dwa dni wcześniej – deszczowego 25 kwietnia 2023 r. - podczas zwiedzania Pałacu w Wilanowie klasę 2a powitały wiosenne magnolie...