XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Przyrodniczo w Rogowie!

Dnia 11 maja 2023r. uczniowie i uczennice klasy 1 F1 wraz z opiekunami: p. prof. Moniką Przeradą i p. prof. Izabelą Wiśniowską,
w ramach edukacji ekologicznej, aktywnie spędzili czas na zajęciach przyrodniczych w Rogowie k/Skierniewic.  Podróż pociągiem
z Dworca Zachodniego przebiegła sprawnie, mimo jego przebudowy. Przygoda w Rogowie zaczęła się od wyszukiwania informacji na temat fauny w Polsce, w oparciu o eksponaty zgromadzone w Muzeum Lasu i Drewna SGGW. Uczniowie dowiedzieli się, między innymi, jaki jest największy dzięcioł w Polsce, gdzie nietoperze zakładają kolonie rozrodcze i jak układają skrzydła w czasie snu, jakie chrząszcze mogą zamieszkiwać meble. Przećwiczyliśmy też rozróżnianie poroży i ptaków krukowatych.  Druga aktywność polegała na rozpoznawaniu drzew rosnących na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Leśnej według klucza i mapy terenu. Uczniowie świetnie poradzili sobie z wyszukaniem drzew i w większości oznaczyli je prawidłowo.  Trzeci rodzaj zajęć to zwiedzanie arboretum
z przewodnikiem, który niezwykle ciekawie opowiadał o różnych rodzimych i aklimatyzowanych drzewach i krzewach, jednocześnie przypominając podstawową wiedzę botaniczną. Zajęcia te były też okazją do dalszej nauki rozpoznawania roślin, szczególnie różaneczników, azalii, drzew iglastych i liściastych oraz roślin zielnych, np. zawilca gajowego, szczawika zajęczego, bluszczu, jaskrów.  Na zakończenie zajęć wszyscy odpoczęli przy ognisku. Wiele wrażeń ze wspólnego pobytu na łonie natury przy słonecznej pogodzie pozostanie na długo w pamięci. 

IW