XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

XIX Zjazd 2017

Obchody XX - lecia istnienia szkoły, XIX Zjazd Klubu Szkół Herbertowskich

                                                                                       Dobre jest to co minęło

Dobre jest to co nadchodzi
A nawet dobra jest teraźniejszość

Zbigniew Herbert, Dojrzałość

We wrześniu 1997 roku w budynku XCIX Liceum Ogólnokształcącego (wówczas jeszcze na Gocławiu) po raz pierwszy zabrzmiał dzwonek wzywający na lekcje. Szkoła zmieniła siedzibę, „wydoroślała” i zaznaczyła swą obecność w środowisku lokalnym.

19 października społeczność XCIX LO świętowała jubileusz 20 lat istnienia.

  

Uroczystość ta zbiegła się z organizacją XIX Zjazdu Klubu Szkół Herbertowskich. W jubileuszu towarzyszyli nam więc przyjaciele, z którymi łączą nas wartości wpisane w poezję Patrona Szkoły. XIX Zjazd odbywał się pod patronatem Prezydenta m. st. Warszawy i Mazowieckiego Kuratora Oświaty, zaś jego partnerem była Fundacja PZU.

 Święto szkoły uświetnili swoją obecnością: Pierwsza Dama RP Pani Agata Kornhauser – Duda, Arcybiskup Henryk Hoser, Minister ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, Dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta RP Pani Grażyna Ignaczak – Bandych, Zastępca Dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy Pani Beata Murawska, wizytatorzy reprezentujący Mazowieckie Kuratorium Oświaty Pani Ewa Kosińska oraz Pan Andrzej Jabłoński, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Pan Jarosław Karcz, przedstawiciele związków zawodowych. Gościliśmy również dyrektorów szkół warszawskich, nauczycieli, absolwentów szkoły. Spotkanie Klubu Szkół Herbertowskich zaszczycili obecnością członkowie rodziny Patrona naszej szkoły: Prezes Fundacji Zbigniewa Herberta Pani Maria Dzieduszycka oraz siostrzeniec Poety Pan Rafał Żebrowski. Przybyły delegacje szkół noszących imię Zbigniewa Herberta z: Lublina, Brzegu, Gdańska, Słupska, Żor, Żerkowa, Bełchatowa, Słubic, Trzebiatowa, Wronek, Wrocławia, Siemianowic Śląskich, Warszawy – Białołęki oraz Nowego Yorku. Naszymi gośćmi byli także: aktor Jerzy Zelnik oraz poeta, eseista i krytyk literacki Krzysztof Karasek.

Obchody rozpoczęła Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski Męczenników celebrowana przez Abp. Henryka Hosera.

Następnie delegacje Szkół Herbertowskich wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowały do budynku szkoły, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie XIX Zjazdu KHS oraz obchody XX-lecia Liceum.

W Herbertowską atmosferę wprowadził słuchaczy Pan Jerzy Zelnik wierszem „Przesłanie Pana Cogito”.

Uroczystość poprowadzili: Pani Agnieszka Zadrożna oraz uczniowie klas trzecich – Nicola Piechota i Maciej Michalski.

Po powitaniu gości przez Panią Dyrektor Bożenę Gromadzką zgromadzeni uczcili chwilą ciszy pamięć zmarłej 29 września siostry Zbigniewa Herberta, Pani Haliny Herbert – Żebrowskiej.

Gospodarzami XIX Zjazdu  Szkół Herbertowskich było XCIX Liceum Ogólnokształcące oraz Klub Herbertowskich Szkół.  Zjazd otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia Klubu Herbertowskich Szkół Pan Wojciech Kalicki. W swoim przemówieniu przypomniał, że kreacja Herbertowskiego Pana Cogito – podróżnika to dla nas wyzwanie „by odważnie szukać tego, co łączy”.

Wspomniał o podróży do wieczności Pani Haliny Herbert – Żebrowskiej, której dobry duch wciąż patronuje Stowarzyszeniu.

Pierwsza Dama RP Pani Agata Kornhauser – Duda w przemówieniu podkreśliła integracyjny wymiar Zjazdu szkół wychowujących młodzież w duchu wartości Zbigniewa Herberta. Złożyła gratulacje społeczności XCIX LO z okazji XX-lecia istnienia, a przede wszystkim pogratulowała zdobycia renomy i popularności w środowisku warszawskich szkół ponadgimnazjalnych w tak krótkim czasie. Pierwsza Dama zwróciła uwagę na  moc oddziaływania poezji Zbigniewa Herberta na młodych ludzi i znaczenie podejmowanych przez szkołę działań służących upowszechnianiu Jego twórczości. Pedagodzy usłyszeli życzenia owocnej pracy i satysfakcji z absolwentów, którzy z dumą utożsamialiby się ze swoją szkołą. Pani Prezydentowa nawiązała do esejów Zbigniewa Herberta „Martwa natura z wędzidłem”, mówiąc, że by wyruszyć w podróż, człowiek potrzebuje mapy, by dotrzeć do celu, potrzebujemy drogowskazów.

Skierowała się do uczniów Liceum z życzeniami „byście na swojej drodze spotykali godne zaufania mapy”.

Minister Jan Józef Kasprzyk wygłosił podziękowanie szkołom Herbertowskim za wychowywanie zgodne z kodeksem wartości Patrona. „Cieszy, że testament Zbigniewa Herberta jest pielęgnowany przez szkoły Herbertowskie. (…) Jestem przekonany, że tak właśnie jest w nich wychowywany młody obywatel – wierny wartościom”.

Pani Ewa Kosińska odczytała list Mazowieckiej Kurator Oświaty Pani Aurelii Michałowskiej, która skierowała do uczniów życzenie, by czerpali mądrość z twórczości Patrona szkoły.

  Gratulacje i życzenia szkole z okazji jej jubileuszu złożyli przedstawiciele władz Warszawy – Pani Beata Murawska, pierwszy dyrektor naszego Liceum oraz zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe Pan Jarosław Karcz.

W kolejnej części uroczystości głos oddano szczególnym gościom – reprezentującym rodzinę Zbigniewa Herberta Panu Rafałowi Żebrowskiemu oraz Pani Marii Dzieduszyckiej.

Pan dr Rafał Żebrowski poświęcił swoją wypowiedź wspomnieniu matki. Podzielił się ze słuchaczami wyjątkami z życiorysu Pani Żebrowskiej -  jej dzieciństwa u boku przyszłego Poety, pracy w zawodzie lekarza pediatry, wreszcie współpracy z Klubem Herbertowskich Szkół. „Miłość do małych pacjentów moja matka zdołała przerzucić na Państwa” – zwrócił się do szkół Herbetowskich Pan Żebrowski.

Prezes Fundacji Zbigniewa Herberta Pani Maria Dzieduszycka odczytała list Pani Katarzyny Herbert skierowany do społeczności Herbertowskich Szkół. Ze swej strony podziękowała szkołom za współpracę z Fundacją, szczególnie w przeprowadzaniu akcji popularyzujących twórczość Herberta, takich jak „Czytam w podróży…”

 

Następnie głos zabrali przedstawiciele społeczności XCIX Liceum.

Pani Profesor Agnieszka Zadrożna przedstawiła 20 – letnią historię szkoły.

Absolwentka 1. rocznika, Pani Monika Żulińska, podzieliła się wspomnieniami z lat szkolnych.

Recytację wierszy Zbigniewa Herberta zaprezentowali laureaci konkursu recytatorskiego organizowanego przez naszą szkołę.

Uczeń XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego Konrad Rybak przedstawił wiersz „Prolog”.

Absolwent naszego Liceum (maturzysta z 2013 roku) Mateusz Narloch zaprezentował interpretację wiersza „Boski Klaudiusz”.

Szczególnie podniosłym momentem uroczystości było wręczenie Medali Pro Patria oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej.

Medale Pro Patria otrzymali dyrektorzy Szkół Herbertowskich, uhonorowani przez Ministra ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.

Medale KEN za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymali nauczyciele szkół należących do Klubu Szkół Herbertowskich.Zwieńczeniem uroczystości było przedstawienie „Rozterki Pana Cogito” w wykonaniu uczniów XCIX LO, przygotowane pod opieką Pani Iwony Tkacz i Pana Jacka Murawskiego. Wystąpili: Aniela Bożyk,  Justyna Charytonowicz, Małgorzata Gawin, Maciej Goller, Karolina Góźdź, Angelika Jackiewicz,  Julia Kozioł, Marta Krawczyk, Nikola Leśniak-Paduch,  Klaudia Majewska, Nikola Piechota, Michał Świerbutowicz, Gabriela Trzciałkowska, Cezary Uljasz, Kinga Wójcik.

W czasie XIX Zjazdu Szkół Herbertowskich wręczono nagrody laureatom ogólnopolskiego konkursu literackiego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 66 z Wrocławia „Płynąć pod prąd”. Jeden z nich Bruno Naskręt, uczeń  IX LO im. Klementyny Hoffmanowej, zaprezentował swój utwór „Ulmowie”.

Oficjalne uroczystości były wstępem do integracji społeczności Szkół Herbetowskich. Zjazd trwał dwa dni, w ich trakcie młodzież uczestniczyła w zajęciach tanecznych, wspólnie ze swoimi opiekunami zwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego, Stadion Narodowy, Belweder oraz warszawskie Stare Miasto. Czwartkowy wieczór uczestnicy Zjazdu spędzili w Teatrze Roma oglądając spektakl „Piloci”.

W piątkowe przedpołudnie 20 października delegacje wraz z pocztami sztandarowymi udały się na Cmentarz Powązkowski. Uczczono tam pamięć Patrona szkół i złożono wieniec na grobie Zbigniewa Herberta.

Zjazd dostarczył organizatorom i uczestnikom wielu wrażeń i – jak zawsze- ze smutkiem żegnaliśmy się 20 października z naszymi przyjaciółmi. Do zobaczenia za rok na XX Zjeździe Szkół Herbertowskich w Gdańsku!