XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

OFERTA EDUKACYJNA 2023/2024

OFERTA ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

1A    z rozszerzonym programem nauk    humanistycznych

 z programem wiedzy o filmie i teatrze

języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:

 1. przedmiot rozszerzony: j. polski
 2. przedmiot rozszerzony: historia
 3.  przedmiot rozszerzony:  j. angielski


 • j. angielski (kontynuacja)

drugi język obcy do wyboru (nauczany w grupach międzyklasowych):

 • j. francuski - od podstaw i kontynuacja
 • j. niemiecki - od podstaw i kontynuacja
 • j. rosyjski - od podstaw i kontynuacja
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 •  historia

1B 1   z rozszerzonym programem nauk ścisłych

Języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:


 1. przedmiot rozszerzony: matematyka
 2. przedmiot rozszerzony: fizyka
 3. przedmiot rozszerzony: j. angielski 
 • j. angielski (kontynuacja) 

drugi język obcy:

 • j. francuski - od podstaw (połowa klasy)
 • j. niemiecki - od podstaw (połowa klasy)
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski 
 •  fizyka

1B 2   z rozszerzonym programem nauk ścisłych

języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:

 1. przedmiot rozszerzony: matematyka
 2. przedmiot rozszerzony: fizyka
 3. przedmiot rozszerzony: j. angielski 
 • j. angielski (kontynuacja) 

drugi język obcy:

 • j. francuski - kontynuacja (połowa klasy)
 • j. niemiecki - kontynuacja (połowa klasy)
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski 
 •  fizyka

 

1D 1  z rozszerzonym programem nauk społeczno - ekonomicznych      

języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:

 1. przedmiot rozszerzony: matematyka
 2. przedmiot rozszerzony: geografia
 3. przedmiot rozszerzony: j. angielski


 • j. angielski (kontynuacja)

drugi język obcy:

 • j. hiszpański - od podstaw (połowa klasy)
 • j. niemiecki - od podstaw (połowa klasy)
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski 
 •  geografia

 

1D 2  z rozszerzonym programem nauk społeczno - ekonomicznych      

języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:

 1. przedmiot rozszerzony: matematyka
 2. przedmiot rozszerzony: geografia
 3. przedmiot rozszerzony: j. angielski


 • j. angielski (kontynuacja)

drugi język obcy:

 • j. hiszpański - kontynuacja (połowa klasy)
 • j. niemiecki - kontynuacja (połowa klasy)
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski 
 •  geografia

 

1E klasa dwujęzyczna

języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:

1. przedmiot rozszerzony: matematyka

2. przedmiot rozszerzony: geografia

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: matematyka, historia, geografia

 • j. angielski (kontynuacja)

drugi język obcy:

 • j. hiszpański - kontynuacja (połowa klasy)
 • j. francuski - od podstaw (połowa klasy)
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski 
 •  geografia

 

1F 1    z rozszerzonym programem nauk   

       przyrodniczych

języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:

 1. przedmiot rozszerzony: biologia 
 2. przedmiot rozszerzony: chemia 
 3. przedmiot rozszerzony: matematyka


 • j. angielski (kontynuacja)

drugi język obcy do wyboru (nauczany w grupach międzyklasowych):

 • j. francuski - od podstaw i kontynuacja
 • j. niemiecki - od podstaw i kontynuacja
 • j. rosyjski - od podstaw i kontynuacja
 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia

 

1F 2    z rozszerzonym programem nauk   

       przyrodniczych

języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:

1. przedmiot rozszerzony: biologia 

2. przedmiot rozszerzony: chemia 

3. przedmiot rozszerzony: język angielski • j. angielski (kontynuacja)

drugi język obcy do wyboru (nauczany w grupach międzyklasowych):

 • j. francuski - od podstaw i kontynuacja
 • j. niemiecki - od podstaw i kontynuacja
 • j. rosyjski - od podstaw i kontynuacja
 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia

Języki obce

      W każdej klasie nauczany jest język angielski – tylko kontynuacja.

W klasach 1A, 1F1, 1F2 nauczanie drugiego języka obcego odbywa się w grupach międzyoddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania. Kandydaci przydzielani są do grup na podstawie wyników testu poziomującego przeprowadzanego w pierwszym tygodniu roku szkolnego. Kandydaci powinni wybierać ten język obcy, którego uczyli się w szkole podstawowej. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do nauki danego języka o przyjęciu do grupy będzie decydowało to, jakiego języka kandydat uczył się w szkole podstawowej oraz dodatkowo oceny na świadectwie z języka obcego. 

W klasie 1B 1 drugim językiem obcym jest język francuski od podstaw (połowa klasy) i język niemiecki od podstaw (połowa klasy), a w klasie 1B 2 język francuski kontynuacja (połowa klasy) i język niemiecki kontynuacja (połowa klasy).

W klasie 1D1 drugim językiem obcym jest język hiszpański od podstaw (połowa klasy) i język niemiecki od podstaw (połowa klasy), a w klasie 1D2 język hiszpański kontynuacja (połowa klasy) i język niemiecki kontynuacja (połowa klasy).