XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

X Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie

Wyniki X Warszawskiego Konkursu Wiedzy o Filmie

 Pod honorowym patronatem

Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe

w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE)

Współorganizator: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

Laureaci:

  1. Natasza Lazar - IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej
  2. Kajetan Kłos  – XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
  3. Miłosz Karski – XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

 

Wyróżnieni:
Paulina Łabarzewska – Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

Natalia Wolska  – XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

Zapraszamy do udziału w X Warszawskim Konkursie Wiedzy o Filmie

 

 

2 grudnia 2021 r. w godz. 14.30-16.30

w XCIX Liceum Ogólnokształcącym

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

w ramach programu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE) na rok 2021

 

Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

 

Patronat honorowy

 

 Burmistrz Dzielnicy Praga - Południe.

 

Serdecznie zapraszamy młodzież warszawskich szkół ponadpodstawowych i podstawowych (klas 7-8).

 

Konkurs ma charakter dwuetapowy: w pierwszej części trzeba napisać test z wiedzy o filmie (lista zagadnień w regulaminie), a w drugiej – wypowiedź związaną z obejrzanymi fragmentami filmowymi.

 

Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe.

 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pisemnej deklaracji podpisanej przez nauczyciela – opiekuna wraz z załącznikiem 1a/1b do karty zgłoszenia podpisanym przez pełnoletniego uczestnika,

a w przypadku uczniów niepełnoletnich – jego rodzica/opiekuna prawnego na adres szkoły

 

XCIX Liceum Ogólnokształcące

Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Zbigniewa Herberta

ul. Fundamentowa 38/42

04-036 Warszawa

tel./fax 022  6719927

sekretariat@herbert99lo.edu.pl

http://www.herbert99lo.edu.pl/