XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

RADA RODZICÓW - RÓŻNE

UBEZPIECZENIE

Uprzejmie przypominamy, iż umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolna i może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy nie upoważniają dyrektora szkoły lub innych organów placówki, do podejmowania umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.