XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

PEŁNOMOCNICTWO NA POSIEDZENIE RADY RODZICÓW

Warszawa, dnia .............................

 

 

Pełnomocnictwo

 

 

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa Pani/Panu ........................................................... do reprezentowania mnie na posiedzeniu Rady Rodziców przy XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie w dniu...................................... z prawem wykonywania głosu w sprawach, będących przedmiotem obrad. .......................................................

 

.......................................................